Xây dựng chiến lược cho doanh nghiệp SMEs

QTVKN

Level 6
Xây dựng chiến lược được xem như là một phần của một quá trình quản trị chiến lược bao gồm ba giai đoạn: hình thành, thực hiện và đánh giá chiến lược. Quản trị chiến lược là một quá trình liên tục phát triển và thay đổi chiến lược định hướng tương lai để cho phép một tổ chức đạt được mục tiêu của mình, xem xét khả năng, những hạn chế của nó, và môi trường mà nó hoạt động.

Hiện nay có nhiều định nghĩa khác nhau về quản trị chiến lược, nhưng tóm lại,chiến lược có thể tạm định nghĩa là “Một loạt các hành động phức hợp nhằm huy động toàn bộ nguồn lực của một tổ chức hay cá nhân có thể có nhằm đạt được một mục đích nhất định.

Có các cấp độ chiến lược như sau: Chiến lược cấp công ty,chiến lược cấp đơn vị kinh doanh(SBU),chiến lược cấp chức năng và chiến lược quốc tế.

Qúa trình quản trị chiến lược gồm có ba giai đoạn : hình thành chiến lược ,thực hiện chiến lược và đánh giá chiến lược.

*Giai đoạn hình thành chiến lược gồm việc phát triển nhiệm vụ kinh doanh,xác định các cơ hội và nguy cơ đến với tổ chức từ bên ngoài,chỉ rõ các điểm mạnh và điểm yếu bên trong,thiết lập mục tiêu dài hạn,tạo ra các chiến lược thay thế và chọn ra những chiến lược đặc thù để theo đuổi.

*Giai đoạn thực thi chiến lược đòi hỏi tổ chức phải thiết lập các mục tiêu hàng năm,đặt ra các chính sách,khuyến khích nhân viên,và phân phối tài nguyên để các chiến lược lập ra có thể được thực hiện...
BẠN CHƯA ĐĂNG NHẬP HOẶC CHƯA ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN THÀNH VIÊN NÊN NỘI DUNG BỊ ẨN. ĐỂ XEM BÀI VIẾT ĐẦY ĐỦ VUI LÒNG BẤM VÀO ĐÂY: Đăng nhập hoặc Đăng ký.
 

Thống kê

Chủ đề
48,746
Bài viết
53,244
Thành viên
92,262
Thành viên mới
locnuocantoan

Thành viên trực tuyến

Top