Thuật ngữ Persona trong Marketing là gì?

Hana

Level 3
Chúng ta đã gặp nhiều từ Persona hay Personas trong các bài viết về Marketing và chưa hiểu nó là gì? Bài viết này giúp bạn hiểu Persona là gì trong Marketing?

Nhìn ở khía cạnh marketing, Persona là một bản liệt kê các thông tin sở thích, nhu cầu, tính cách, nhân chủng, thu nhập và các hành vi tiêu dùng của các nhóm khách hàng khác nhau. Còn rộng, chung hơn thì Persona là cách bạn thể hiện bản thân với thế giới, những đặc điểm tính cách mà bạn phô bày ra chính là cách mà mọi người sẽ nhìn thấy bạn. Nếu bạn sống thật với chính mình, thì persona của bạn sẽ phản ánh con người thực của bạn.

Đọc thêm:
Nguồn st
 

Kim2

Level 8
Google, facebook... khai thác quá tốt cái gọi là Personas của người dùng để làm giàu bigdata của nó
 

Thống kê

Chủ đề
44,733
Bài viết
48,789
Thành viên
91,897
Thành viên mới
Parco

Thành viên trực tuyến

Top