Thuật ngữ Landing Pages và Sale Pages trong Affiliate là gì?

Thuật ngữ Landing Pages là trang bán hàng, mọi affilite link đều đổ về đây. Có nghĩa khi khách hàng nhấn vào affiliate link của bạn hay 1 affilate khác, affiliate link đều điều hướng khách hàng về trang bán hàng, 1 số công ty sử dụng A/B testing cho trang bán hàng, vì vậy có thể lúc này khách hàng nhấn vào affiliate link của bạn ra 1 trang bán hàng, lúc khác nhấn vào lại ra trang bán hàng khác.

Còn Sale pages là trang bán hàng chuyên nghiệp nó một web page có nghĩa 1 trang của 1 website. Mang chủ lực về thông tin sản phẩm, nhằm thu hút khách hàng bằng cách thuyết trình về lợi ích của dịch dụ và sản phẩm.

Về cơ bản thì Landing pages và Sale pages khá tương đương hay tương đồng nhau nên chúng ta hay gặp thuật ngữ Landing Pages/ Sale Pages ở các bài viết về Affiliate Marketing.
 

Thống kê

Chủ đề
47,824
Bài viết
52,222
Thành viên
92,120
Thành viên mới
codm1

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top