Thuật ngữ Affiliate Link là gì?

Thuật ngữ Affiliate link là khi bạn đăng ký làm affiliate trực tiếp hay thông qua network, và quảng bá 1 sản phẩm nào đó, bạn đều được cấp 1 đường link duy nhất của riêng bạn, đây được gọi là affiliate link, khi khách hàng bấm vào link này của bạn và thực hiện các hành động như mua hàng, điền form, đăng ký, khảo sát,…tùy thuộc vào yêu cầu từ advertiser thì hành động này sẽ được tính cho bạn và mang lại hoa hồng cho bạn.

Ví dụ advertiser yêu cầu khi khách hàng mua sản phẩm thì bạn sẽ được hoa hồng thì khách hàng phải mua sản phẩm qua affiliate link bạn, bạn mới được hoa hồng. Nhiều chương trình affiliate chỉ yêu cầu khách hàng điền form qua link của bạn thì bạn sẽ được hoa hồng (các network CPA).

Nhìn lại ví dụ Vultr có mục Share Your Link chính là affiliate link của mình đối với chương trình affiliate của Vultr.
 
Sửa lần cuối:

Thống kê

Chủ đề
44,740
Bài viết
48,796
Thành viên
91,897
Thành viên mới
Parco

Thành viên trực tuyến

Top