Những điều cần biết về vốn hóa thị trường

Người khởi tạo N
nguoikhando
Ngày gửi Bình luận: 0 Lượt xem: 108
Vốn hóa thị trường là một chỉ báo tốt để kiểm tra khi một người đang cố gắng đi sâu vào cấu trúc và khả năng sinh lời của một công ty. Giá trị của nó ảnh hưởng đến giá trị của cổ phiếu. Vốn hóa thị trường cũng có thể được sử dụng để xác định các chỉ số hiệu suất chính, bao gồm doanh thu và dòng tiền.

Định nghĩa về vốn hóa thị trường (Vốn hóa thị trường)

Giá trị vốn hóa thị trường là tổng giá trị công ty của các cổ phiếu đang lưu hành của công ty. Vốn hóa thị trường được gọi là "vốn hóa thị trường", trong đó nó được tính bằng cách nhân tổng số cổ phiếu của công ty với một cổ phiếu. Các nhà đầu tư luôn sử dụng thuật ngữ các nguyên tắc cơ bản về chứng khoán để đo lường tổng tài sản của một công ty và giá trị của công ty trên thị trường chứng khoán.

Lợi ích của việc biết giá trị vốn hóa thị trường của một công ty là các nhà đầu tư có thể tính toán giá trị của Chỉ số giá cổ phiếu tổng hợp (JCI), tỷ trọng của công ty trên thị trường chứng khoán Indonesia và tính toán các tổ chức phát hành của công ty.

Các điều khoản quan trọng của vốn hóa thị trường


Trong phân tích giá cổ phiếu, vốn hóa thị trường là một trong những thuật ngữ đầu tư mà nhà đầu tư phải nắm vững. Một số điều khoản quan trọng là: Vốn hóa thị trường đề cập đến tổng giá trị của tổng số cổ phiếu đang lưu hành của một công ty. Giá trị này được xác định bằng cách nhân giá cổ phiếu của công ty với tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Các nhà đầu tư sử dụng thước đo vốn hóa thị trường để đánh giá giá trị của cổ phiếu họ muốn mua.

Giá trị vốn hóa thị trường là thước đo chính đánh giá lợi nhuận của công ty, cũng được sử dụng như một phương trình để xác định doanh thu và các số liệu quan trọng khác. Vốn hóa thị trường hoặc vốn hóa thị trường được phân loại thành vốn hóa siêu nhỏ, vốn hóa nhỏ, vốn hóa trung bình, vốn hóa lớn và vốn hóa cực lớn hoặc siêu lớn.

Các chỉ số tiếp thị sử dụng vốn hóa thị trường


Vốn hóa thị trường sử dụng một tỷ lệ so sánh mà các nhà đầu tư nên đo lường trước khi họ mua cổ phiếu. Các tỷ lệ so sánh là:
Tỷ lệ giá trên thu nhập

Tỷ lệ giá trên thu nhập được tính bằng cách lấy giá trị vốn hóa thị trường chia cho thu nhập ròng của công ty trong 12 tháng. Thu nhập này bao gồm thu nhập trong mười hai tháng hoặc thu nhập dự kiến sẽ đạt được.
Tỷ lệ giá trên dòng tiền tự do

Tỷ lệ này được tính bằng cách chia vốn hóa thị trường cho thu nhập 12 tháng. Tính toán này thu được từ việc giảm chi tiêu vốn, bao gồm mua tài sản cố định , bổ sung cơ sở vật chất của công ty và mua bằng sáng chế, từ thu nhập có được từ các hoạt động kinh doanh. Tính toán này cũng có thể sử dụng những lợi ích đã thu được và những lợi ích sẽ thu được.
EV / EBITDA

Tỷ lệ EV / EBITDA thu được từ thu nhập của công ty không bao gồm lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao. Việc tính toán tỷ lệ này được tính giống như tỷ lệ PER hoặc giá trên thu nhập; trong đó giá trị của công ty được tính bằng cách tính giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu chung và vốn cổ phần ưu đãi, lãi vay nhỏ và nợ ròng. EBITDA đo lường lợi tức đầu tư từ các hoạt động ngắn hạn. Để biết thêm chi tiết, hãy đọc phần giải thích đầy đủ về EV / EBITDA .

Nhìn chung, giá trị của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tăng chậm lại. Vì lý do này, giá trị của các cổ phiếu này có thể trả cổ tức so với các cổ phiếu vốn hóa nhỏ hoặc trung bình.

Xem thêm: Vốn hóa thị trường
 

Chủ đề mới

Thành viên tích cực 30 ngày qua

60 bài đăng
3 bài đăng
25 bài đăng

Thống kê

Chủ đề:
11,785
Bài viết:
13,512
Thành viên
94,171
Thành viên mới
Cashify

Thành viên trực tuyến

Top