Nhân khẩu học trong quảng cáo facebook

havk94

Thành viên
Biết thêm chi tiết tải app :
1. Học vấn:
Trình độ học vấn
  • Bằng cao đẳng
  • Bằng cấp chuyên môn: Những người cho biết trình độ học vấn cao nhất của mình là Bằng cấp chuyên môn
  • Bằng thạc sĩ: Những người cho biết trình độ học vấn cao nhất của mình là Bằng cấp chuyên môn
  • Bằng tiến sĩ: Những người cho biết trình độ học vấn cao nhất của mình là Bằng tiến sỹ
  • Không xác định
  • Trường cao học nào đó
  • Trường trung học nào đó
  • Trường đại học nào đó
  • Tốt nghiệp trung học
  • Tốt nghiệp đại học
  • Đang học cao học
  • Đang học trung học
  • Đang học đại học
 1. – Ngành học
 2. – Trường học
 3. – Năm tốt nghiệp
2. Tài chính.
 1. – Thu nhập gồm:
  • Thu nhập của hộ gia đình: top 10% số mã ZIP (Hoa Kỳ): Những người sống trong top 10% số mã ZIP của Hoa Kỳ theo thu nhập bình quân của hộ gia đình dựa trên thông tin công khai.
  • Thu nhập của hộ gia đình: top 10%-25% số mã ZIP (Hoa Kỳ): Những người sống trong top 10%-25% số mã ZIP của Hoa Kỳ theo thu nhập bình quân của hộ gia đình dựa trên thông tin công khai.
  • Thu nhập của hộ gia đình: top 25%-50% số mã ZIP (Hoa Kỳ): Những người sống trong top 25%-50% số mã ZIP của Hoa Kỳ theo thu nhập bình quân của hộ gia đình dựa...
BẠN CHƯA ĐĂNG NHẬP HOẶC CHƯA ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN THÀNH VIÊN NÊN NỘI DUNG BỊ ẨN. ĐỂ XEM BÀI VIẾT ĐẦY ĐỦ VUI LÒNG BẤM VÀO ĐÂY: Đăng nhập hoặc Đăng ký.
 

Đính kèm

Thống kê

Chủ đề
47,778
Bài viết
52,164
Thành viên
92,114
Thành viên mới
sancopack

Thành viên trực tuyến

Top