Nhân khẩu học trong quảng cáo facebook

Người khởi tạo H
havk94
Ngày gửi Bình luận: 0 Lượt xem: 274

havk94

Thành viên
Biết thêm chi tiết tải app :
1. Học vấn:
Trình độ học vấn
  • Bằng cao đẳng
  • Bằng cấp chuyên môn: Những người cho biết trình độ học vấn cao nhất của mình là Bằng cấp chuyên môn
  • Bằng thạc sĩ: Những người cho biết trình độ học vấn cao nhất của mình là Bằng cấp chuyên môn
  • Bằng tiến sĩ: Những người cho biết trình độ học vấn cao nhất của mình là Bằng tiến sỹ
  • Không xác định
  • Trường cao học nào đó
  • Trường trung học nào đó
  • Trường đại học nào đó
  • Tốt nghiệp trung học
  • Tốt nghiệp đại học
  • Đang học cao học
  • Đang học trung học
  • Đang học đại học
 1. – Ngành học
 2. – Trường học
 3. – Năm tốt nghiệp
2. Tài chính.
 1. – Thu nhập gồm:
  • Thu nhập của hộ gia đình: top 10% số mã ZIP (Hoa Kỳ): Những người sống trong top 10% số mã ZIP của Hoa Kỳ theo thu nhập bình quân của hộ gia đình dựa trên thông tin công khai.
  • Thu nhập của hộ gia đình: top 10%-25% số mã ZIP (Hoa Kỳ): Những người sống trong top 10%-25% số mã ZIP của Hoa Kỳ theo thu nhập bình quân của hộ gia đình dựa trên thông tin công khai.
  • Thu nhập của hộ gia đình: top 25%-50% số mã ZIP (Hoa Kỳ): Những người sống trong top 25%-50% số mã ZIP của Hoa Kỳ theo thu nhập bình quân của hộ gia đình dựa trên thông tin công khai.
  • Thu nhập của hộ gia đình: top 5% số mã ZIP (Hoa Kỳ): Những người sống trong top 5% số mã ZIP của Hoa Kỳ theo thu nhập bình quân của hộ gia đình dựa trên thông tin công khai.
3. Sự kiện trong đời.
– Bạn bè
  • Bạn bè của người vừa chuyển nhà gần đây: Bạn bè của những người đã mua nhà hoặc chuyển nhà trong 30 ngày qua
  • Bạn bè của những người mới đính hôn: Bạn bè của những người đã được tương tác trong 30 ngày qua
  • Bạn của người mới kết hôn: Bạn bè của những người đã kết hôn trong 30 ngày qua
  • Bạn thân của những người có sinh nhật trong cùng một tháng: Bạn bè của những người có sinh nhật sau 7-30 ngày
  • Bạn thân của những người có sinh nhật trong cùng một tuần: Bạn thân của những người có sinh nhật sau 0-7 ngày
  • Bạn thân là nam có sinh nhật sau 0-7 ngày: Bạn thân là nam có sinh nhật sau 0-7 ngày
  • Bạn thân là nam có sinh nhật sau 7-30 ngày: Bạn thân là nam có sinh nhật sau 7-30 ngày
  • Bạn thân là nữ có sinh nhật sau 0-7 ngày: Bạn thân là nữ có sinh nhật sau 0-7 ngày
  • Bạn thân là nữ có sinh nhật sau 7-30 ngày: Bạn thân là nam có sinh nhật sau 7-30 ngày
– Công việc mới: Những người đã cập nhật vị trí công việc mới trên trang cá nhân của họ trong 6 tháng qua
– Mối quan hệ mới: Những người đã cập nhật mối quan hệ mới trên trang cá nhân của họ trong 6 tháng qua
– Mới kết hôn (6 tháng): Những người vừa đính hôn chưa đến 6 tháng
– Mới đính hôn (1 năm): Người đã đính hôn chưa đến 1 năm
– Mới đính hôn (3 tháng): Những người vừa đính hôn chưa đến 3 tháng
– Ngày kỷ niệm
  • Ngày kỷ niệm trong vòng 30 ngày: Người có ngày kỷ niệm mối quan hệ (đám cưới, chung sống, v.v.) diễn ra trong vòng 30 ngày tới
  • Ngày kỷ niệm trong vòng từ 31-60 ngày: Người có ngày kỷ niệm mối quan hệ (đám cưới, chung sống, v.v.) diễn ra trong vòng từ 31-60 ngày tới
 

Đính kèm

Chủ đề mới

Bài mới nhất

Thành viên tích cực 30 ngày qua

15 bài đăng
K + 1 Kim2
1,209 bài đăng
6 bài đăng
818 bài đăng

Thống kê

Chủ đề:
5,236
Bài viết:
6,615
Thành viên
92,673
Thành viên mới
hoabig

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top