Nhà cố vấn khởi nghiệp (mentor)

Người khởi tạo Q
QTVKN
Ngày gửi Bình luận: 0 Lượt xem: 436

QTVKN

Level 6
Nhà Cố vấn Khởi nghiệp - Mentor

1.1 Tư vấn doanh nghiệp

Từ Mentoring có nguồn gốc từ huyền thoại Hy Lạp khi vị vua Odysessus đánh chiềm thành Trojan, con trai của ông ấy được ủy thác chăm sóc bỏi một người bạn tên Mentor.

Mentor là người có mối quan hệ được hình thành giữa một mentor giàu kinh nghiệm với một mentee có ít kinh nghiệm. Mentor không phải là người fix mọi thứ khi một mentee cần sự giúp đỡ về sự thực hành, cá nhân và vấn đề sức khỏe. Mentee là người nắm giữ dây cương, không phải mentor. Mentor có thể nhận ra rằng mentee mong muốn họ giữ kiểm soát mentee của mình, làm rõ trách nhiệm của mình với mentee. Một mối quan hệ mentoring thực thụ là những lợi ích trong việc học hỏi kinh nghiệm của nhau giữa mentor và mentee. Mentoring là một quy trình tương tác hai chiều.

1.2 Tại sao chúng ta cần một cố vấn?

Chúng ta cần một cố vấn bởi vì bạn cần vận hành tốt doanh nghiệp cùa bạn và mọi người đều cần sự giúp đỡ để thành công. Mentoring là một lụa chọn hay một cơ hội cho những người điều hành doanh nghiệp có được sự giúp đỡ và ủng hộ. Điều này cho phép họ học tâp, phát triển và điều hành doanh nghiệp tốt hơn theo cách mà họ muốn trở thành. Một mối quan hệ cố vấn doanh nghiệp hiệu quả mang đến cho Mentee cơ hội để nhận được sự ủng hộ mang tính cá nhận và chuyên nghiệp ngắn hạn hay dài hạn.. Một cố vấn nên có những kỹ năng và kinh nghiệm cá nhân để đưa ra những mức hỗ trợ phù hợp cho chủ sở hữu doanh nghiệp dựa trên sự công bằng về chất lượng, sự cởi mở, niềm tin. Trong mối quan hệ cố vấn doanh nghiệp, Mentor khuyến khích chủ sở hữu doanh nghiệp phản ánh và chia sẻ kinh nghiệp cá nhân, chuyên môn của họ. Theo cách này, chủ sở hữu doanh nghiệp được ủng hộ để đưa ra những lối đi mới hay đạt hiệu quả cao hơn trong việc tiếp cận những vấn đề và thách thức với doanh nghiệp. Cố vấn doanh nghiêp làm việc với rất nhiều người ở các lĩnh vực của thị trường. Họ có những điểm mạnh và nhu cầu phát triển da dạng. Vì vậy, cố vấn cần có khả năng chấp nhận phong cách, thái độ của họ để phù hợp với mỗi Mentee và mỗi vị trí doanh nghiệp. Một điều không thích hợp nếu Mentor nói với Mentee về điều họ nên làm. Chỉ những Mentee mới quyết định những mục tiêu hay hành động mà bọn họ sẽ triển khai thực hiện - sau tất cả những Mentee, người đón nhận các kết quả.

(Tran Duc Loi - QTKN)
 

Thống kê

Chủ đề:
13,915
Bài viết:
15,682
Thành viên
94,337
Thành viên mới
awin6868c

Thành viên trực tuyến

Top