Mô hình tăng trưởng thành công của DNVVN

QTVKN

Level 6
(Trích Báo cáo khảo sát và phân tích của ACCA toàn cầu và Việt Nam với các công ty có số lượng LĐ < 250 nhân sự. Đặc biệt nên xem hình ảnh so sánh sự khác biệt giữa DN phát triển nhanh và DN phát triển vừa).

Khi xác định cách các DNVVN hiểu, trao đổi và trải nghiệm quá trình tăng trưởng, cũng như xác định các lĩnh vực DN cần ưu tiên để tối đa hóa tiềm năng tăng trưởng của mình, báo cáo nghiên cứu này giới thiệu bộ công cụ mà các DNVVN có thể sử dụng để tối đa hóa cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh. Bộ công cụ này bao gồm khung tăng trưởng cũng như các đề xuất các việc cần làm ngay của các DNVVN ở các giai đoạn khác nhau trong vòng đời kinh doanh của mình.

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG ĐỂ MỞ RỘNG QUY MÔ

Để tiếp cận hiệu quả với mở rộng quy mô, DNVVN cần xây dựng một chiến lược cho phép văn hóa tăng trưởng thấm nhuần ở tất cả các lĩnh vực và hoạt động trong DN.

Để xây dựng một chiến lược như vậy, lãnh đạo DN trước tiên cần xác định rõ mục tiêu và tầm nhìn DN. Mục tiêu và tầm nhìn sẽ được sử dụng để xây dựng ba lĩnh vực chính là: cơ cấu tổ chức DN, dự báo triển vọng cũng như hành vi người lao động.

Cơ cấu tổ chức thường được củng cố bằng việc DN chủ động tiếp cận thiết lập các khung điều hành và quản trị. Các khung, quy trình điều hành và quản trị được xây...
BẠN CHƯA ĐĂNG NHẬP HOẶC CHƯA ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN THÀNH VIÊN NÊN NỘI DUNG BỊ ẨN. ĐỂ XEM BÀI VIẾT ĐẦY ĐỦ VUI LÒNG BẤM VÀO ĐÂY: Đăng nhập hoặc Đăng ký.
 

Thống kê

Chủ đề
44,364
Bài viết
48,384
Thành viên
91,879
Thành viên mới
nguyenkim1312
Top