Mô hình tăng trưởng thành công của DNVVN

Người khởi tạo Q
QTVKN
Ngày gửi Bình luận: 0 Lượt xem: 185

QTVKN

Level 6
(Trích Báo cáo khảo sát và phân tích của ACCA toàn cầu và Việt Nam với các công ty có số lượng LĐ < 250 nhân sự. Đặc biệt nên xem hình ảnh so sánh sự khác biệt giữa DN phát triển nhanh và DN phát triển vừa).

Khi xác định cách các DNVVN hiểu, trao đổi và trải nghiệm quá trình tăng trưởng, cũng như xác định các lĩnh vực DN cần ưu tiên để tối đa hóa tiềm năng tăng trưởng của mình, báo cáo nghiên cứu này giới thiệu bộ công cụ mà các DNVVN có thể sử dụng để tối đa hóa cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh. Bộ công cụ này bao gồm khung tăng trưởng cũng như các đề xuất các việc cần làm ngay của các DNVVN ở các giai đoạn khác nhau trong vòng đời kinh doanh của mình.

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG ĐỂ MỞ RỘNG QUY MÔ

Để tiếp cận hiệu quả với mở rộng quy mô, DNVVN cần xây dựng một chiến lược cho phép văn hóa tăng trưởng thấm nhuần ở tất cả các lĩnh vực và hoạt động trong DN.

Để xây dựng một chiến lược như vậy, lãnh đạo DN trước tiên cần xác định rõ mục tiêu và tầm nhìn DN. Mục tiêu và tầm nhìn sẽ được sử dụng để xây dựng ba lĩnh vực chính là: cơ cấu tổ chức DN, dự báo triển vọng cũng như hành vi người lao động.

Cơ cấu tổ chức thường được củng cố bằng việc DN chủ động tiếp cận thiết lập các khung điều hành và quản trị. Các khung, quy trình điều hành và quản trị được xây dựng từ giai đoạn đầu sẽ được sử dụng để tăng cường đáng kể các quy trình ra quyết định dài hạn của DN.Dự báo triển vọng của doanh nghiệp có thể được hỗ trợ bằng cách xây dựng một chiến lược công nhận giá trị hỗ trợ từ bên ngoài DN cũng như từ bên trong nguồn nhân lực tài năng của DN. Rõ ràng tận dụng những nguồn tư vấn bên ngoài thường rất quan trọng đối với việc thúc đẩy tiềm năng tăng trưởng của một DN.

Đối với lĩnh vực hành vi người lao động, lãnh đạo DN phải thực hiện các bước để đảm bảo người lao động chia sẻ và cam kết với mục tiêu và tầm nhìn DN. Trong đó có thể đề ra chỉ tiêu làm việc và chế độ lương thưởng nhằm gắn kết người lao động vào thỏa ước tập thể đạt mục tiêu chung.

Cuối cùng, một chiến lược tăng trưởng cần tính đến cách thức DN thu hút các động lực năng suất lao động hiện có trong DN. VD như tập trung áp dụng các công nghệ cụ thể hoặc xây dựng chức năng tài chính tốt có thể chủ động tìm cách tăng thêm giá trị trong mỗi mảng hoạt động của DN.

Tóm lại, một chiến lược có đầy đủ những lĩnh vực nêu trên sẽ đóng góp đáng kể vào việc phát triển các cơ chế trong DN để thực hiện mở rộng quy mô.

ĐỀ XUẤT NHỮNG VIỆC CẦN LÀM NGAY ĐỂ MỞ RỘNG QUY MÔ

Tăng trưởng có thể ở bất kỳ giai đoạn nào trong vòng đời của DNVVN. Điều này đòi hỏi các lãnh đạo DN phải suy nghĩ chiến lược về kế hoạch những việc cần thực hiện để kích hoạt tăng trưởng. Kế hoạch này cần được thường xuyên rà soát, đặc biệt khi doanh nghiệp bắt đầu phát triển. Quá trình này thường có thể được thực hiện dễ dàng hơn nếu xây dựng ngay văn hóa doanh nghiệp và cấu trúc quản lý ghi nhận tầm quan trọng của tăng trưởng và cách thức kích hoạt tăng trưởng DN.

1. Lãnh đạo phải xây dựng văn hóa tăng trưởng –
Khi người lao động chia sẻ và cam kết với mục tiêu và tầm nhìn của DN, họ có thường xem tương lai của DN là của chính họ. Cần xây dựng một chiến lược, tầm nhìn và mục tiêu tăng trưởng dẫn đến gắn văn hóa tăng trưởng ở tất cả các cấp của DN.

2. Thiết lập một khung quản trị để giúp xây dựng khả năng phát triển bền vững và phục hồi DN– Triển vọng tăng trưởng được xây dựng thông qua việc DNVVN xây dựng cấu trúc quản trị ngay từ đầu hành trình kinh doanh của họ, nhằm hỗ trợ định hướng chiến lược của DN và có sự linh hoạt và khả năng phát triển bền vững, phục hồi cao hơn khi tiếp tục tăng trưởng

3. Tiếp tục phát triển đội ngũ quản lý song hành cùng với sự phát triển kinh doanh – Chủ DN muốn duy trì quyền kiểm soát tất cả các khía cạnh của DN có thể gặp rắc rối khi DN phát triển và phức tạp hơn. Do đó, việc thành lập một nhóm quản lý có kỹ năng và kinh nghiệm là rất cần thiết để giúp mở rộng DN.

4. Tích hợp tài chính vào chiến lược tăng trưởng - Điều tối quan trọng là chức năng tài chính của DNVVN cần nằm rõ các mục tiêu rộng hơn của DN và nâng cao giá trị cho mọi hoạt động của DN. Cần bổ nhiệm Giám đốc tài chính để có thể cung cấp lời khuyên chiến lược sáng suốt hơn cho đội ngũ quản lý.

5. Áp dụng các công nghệ mới và sử dụng đúng dữ liệu - Việc áp dụng công nghệ là điều cần thiết cho các DN mở rộng quy mô, thường đòi hỏi nguồn lực bổ sung để vận hành các quy trình kinh doanh phức tạp hơn. Việc tích hợp việc áp dụng công nghệ có thể mở rộng quy mô vào chiến lược tăng trưởng và đóng góp đáng kể vào việc tăng tiềm năng tăng trưởng của DN.

6. Tận dụng các tư vấn bên ngoài để phát triển những gì DN có - Với nguồn lực hạn chế, mỗi DNVVN sẽ gặp phải những thách thức trong vận hành DN ở các giai đoạn tăng trưởng. DNVVN có thể nâng cao khả năng phát triển bền vững và phục hồi DN bằng cách phát triển mối quan hệ với các nguồn tư vấn bên ngoài phù hợp.

7. Xây dựng một mạng lưới nguồn vốn bên ngoài
- Các DN tăng trưởng cao liên tục tìm kiếm cơ hội nâng cao hình ảnh, thương hiệu nhằm thu hút đầu tư. Thông qua việc xây dựng mạng lưới phù hợp, các DN muốn mở rộng quy mô có thể tiếp cận hơn với các nguồn vốn từ bên ngoài dễ dàng hơn.

Nguồn Báo cáo:

ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) – Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc. ACCA được thành lập năm 1904, Hiện nay, ACCA là hiệp hội nghề nghiệp có sự phát triển nhanh và lớn nhất thế giới với hơn 486.000học viên và 200.000 hội viên tại hơn 181 quốc gia trên toàn cầu.

(Dang Thanh Van - QTKN)
 

Bài mới nhất

Thành viên tích cực 30 ngày qua

4 bài đăng
K + 1 Kim2
1,209 bài đăng
1 bài đăng

Thống kê

Chủ đề:
5,147
Bài viết:
6,476
Thành viên
92,484
Thành viên mới
iconfacebook

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top