Mô hình 4P - 4C - 4E - ĐMCN: Giải nghĩa và phân tích chuyên sâu

Người khởi tạo K
Kim2
Ngày gửi Bình luận: 0 Lượt xem: 1K

Kim2

Level 8
Phát triển từ 4P Marketing Mix của Marketing truyền thông, mô hình 4P – 4C – 4E – ĐMCN đưa ra mục tiêu, giải pháp và các phương án truyền thông phù hợp với từng “P”: Sản phẩm – Product, Giá cả - Price, Phân phối – Place và Xúc tiến – Promotion.
Cụ thể như sau:

1️⃣ Sản phẩm: Khách hàng không muốn sở hữu sản phẩm, họ chỉ muốn được gì đó hay giải quyết nhu cầu nào đó, nên sản phẩm chỉ là hình tượng của cái mà họ muốn. Bởi vậy, nói sản phẩm không chính xác bằng ĐƯỢC GÌ (Đ).

2️⃣ Giá cả: Mất bao nhiêu? Chi phí hay giá cả không phải là thứ duy nhất khách hàng phải mất khi mua sản phẩm. Họ mất thời gian, công sức, sức khỏe, công danh,… để dùng sản phẩm. Bởi vậy, nói giá cả không chính xác bằng MẤT GÌ (M).

3️⃣ Phân phối: Điều gì cản trở khách mua? Khi khách hàng cần là phải có ngay, họ không có đủ tiền thì trả góp, họ cần có nhanh gì giao hàng nhanh. Bởi vậy, nói phân phối không chính xác bằng CẢN TRỞ.

4️⃣ Xúc tiến: Nhiệm vụ của quảng cáo truyền thông là truyền cái Được/Mất cho khách hàng và làm sao thuyết phục khách hàng rằng họ Được nhiều hơn Mất. Bởi vậy, nói quảng bá không chính xác bằng tạo NIỀM TIN (N) cho khách hàng về việc Được nhiều và Mất ít.

(Theo vinalink)
 

Thành viên tích cực 30 ngày qua

4 bài đăng
K + 1 Kim2
1,209 bài đăng
1 bài đăng

Thống kê

Chủ đề:
5,140
Bài viết:
6,469
Thành viên
92,480
Thành viên mới
Thảo Dược Catiplus
Top