KPI - Xin đừng gọi nhầm tên em!!!

PTDNV

Level 3
KPI không phải là liều thuốc vạn năng!! Hiểu và quản trị KPI một cách đúng đắn thì phạm vi ứng dụng của KPI rất rộng lớn và hiệu quả.

Và nếu như một ai đó đã từng nghiên cứu và tìm hiểu KPI thì biết rõ KPI sẽ có 07 đặc điểm:

1. Các thước đo phải phi tài chính ( không được thể hiện bằng đơn vị tiền tệ).

2. Các tiêu chí KPI phải đúng lúc và kịp thời: Các tiêu chí KPI phải được đo lường thường xuyên ( ví dụ hàng ngày, hàng tuần)

3. Tiêu chí KPI phải được sự tập trung của CEO: được quan tâm và giám sát bởi CEO và nhóm quản lý cấp cao.

4. Tiêu chí KPI phải đơn giản: Toàn bộ nhân viên phải hiểu được thước đo và các hành động khắc phục cần được thực hiện.

5. Tiêu chí dựa trên trách nhiệm của NHÓM: Trách nhiệm có thể được ràng buộc với một nhóm hoặc một số nhóm làm việc sát sao cũng nhau ( tức yếu có QUY_TRÌNH)

6. Có tác động quan trọng lên tổ chức: tác động ít nhất đến 01 CSF hàng đầu (Critical Success Factors - Nhân tố thành công Quan trọng) và ít nhất 01 khía canh của thẻ_điểm_cân_bằng (BSC).

7. Tiêu chí KPI có chiều hướng tích cực: Tiêu chí KPI phải được mang tính tích cực và khuyến khích hành động hợp lý, tác động tích cực lên hiệu suất.

(Nguồn: Trích dịch từ Key Performance Indicators - David Parmenter)

Và hiển nhiên đặc điểm đầu tiên của KPI là phi tài chính...
BẠN CHƯA ĐĂNG NHẬP HOẶC CHƯA ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN THÀNH VIÊN NÊN NỘI DUNG BỊ ẨN. ĐỂ XEM BÀI VIẾT ĐẦY ĐỦ VUI LÒNG BẤM VÀO ĐÂY: Đăng nhập hoặc Đăng ký.
 

Thống kê

Chủ đề
45,788
Bài viết
49,967
Thành viên
91,982
Thành viên mới
Hoachatthuysan
Top