Kiểm tra độ chính xác của các truy vấn tìm kiếm trong Google Webmaster Tools

Người khởi tạo Hana
Hana
Ngày gửi Bình luận: 0 Lượt xem: 2K

Hana

Level 3
(Thegioiseo) - Những số liệu trong báo cáo truy vấn tìm kiếm Google Webmaster Tools (GWT) có thể cung cấp những số liệu tìm kiếm khá đẹp mà nhiều nhà tiếp thị muốn tận dụng. Và họ thường nghiên cứu kỹ về tính chính xác của các con số này. Thậm chí Rand cũng đề cập đến nó trong AMA của anh ấy trên BigSEO.Liên kết để đề cập đến bài viết: tại sao bạn không nên sử dụng dữ liệu của GMWT.


Trong bài viết này, tôi sẽ không nói về độ chính xác về số lần hiển thị, click hoặc CTR. Thay vào đó tôi sẽ tập trung vào độ chính xác của Avg. Position. Rand nói rằng nó sử dụng trung bình để gây hiểu lầm khi bạn không biết phạm vi các vị trí của trang web khi nó xuất hiện trong SERPs.


Trước đây, tôi đã không đặt nhiều niềm tin vào Avg. Position trong báo cáo truy vấn tìm kiếm của GWT bởi hai lý do:

- Nó là trung bình trên một khoảng thời gian và tôi hoặc khách hàng của tôi muốn biết nơi mà các trang web xếp hạng hiện nay, không phải là được xếp hạng trong cả tháng.
- Tôi đã phải bỏ tiền để sử dụng các phần mềm chuyên dụng để theo dõi thứ hạng từ khóa, do đó tôi cho rằng nó đáng tin cậy hơn và trung thực hơn.

Mặc dù tôi cũng hơi nghi ngờ nhưng tôi quyết định sẽ chạy một vài thử nghiệm trên một số từ khóa (chính xác là 1.100 từ khóa) cho 3 trang web riêng biệt và xem làm thế nào để so sánh đươc phần mềm của GWT với phần mềm phải trả tiền.

Đã có một số câu trả lời mà tôi nhận ra trong quá trình thử nghiệm:

- Sự khác biệt Trung bình trong bảng xếp hạng là gì?
- Sự khác biệt trung bình tuyệt đối giữa bảng xếp hạng là gì?
- Làm thế nào để cung cấp cho GWT các từ khóa để xếp hạng nhiều hơn so với phần mềm phải trả tiền?
- Làm thế nào để nhận được nhiều từ khóa khi các phần mềm trả tiền không có dữ liệu về các từ khóa đó?

Một số điều cần xem xét

Thử nghiệm này sẽ chỉ so sánh các từ khóa được sử dụng trong các phần mềm trả tiền với gần như tất cả trong số đó là có vị trí cụ thể hoặc có thương hiệu.

Trong khi tất cả các từ khóa có liên quan đến khách hàng, không phải tất cả đều sẽ được ưu tiên như những từ khóa khác. GWT sẽ không cho bạn bất kỳ số liệu nào trừ khi trang web của bạn đang được hiển thị với các từ khóa.

Điều này được cho là một lợi thế đối với các phần mềm trả tiền để hiển thị bảng xếp hạng cho mục tiêu từ khóa, bởi vì bạn đã thực sự nói với nó rằng các truy vấn này để kiểm tra bất kỳ hiển thị nào hoặc tìm kiếm trung bình hàng tháng. Chúng tôi đã thiết lập các phần mềm trả tiền chỉ để quét 50 SERP đầu tiên tại 50 vị trí.

Điều này mang lại lợi thế cho GWT vì đối với một số từ khóa nó đã cho thấy vị trí trung bình lên đến vị trí 520. Vì vậy, nó có thể sẽ cung cấp thông tin cho các từ khóa có độ sâu sắc hơn trong SERPs mà phần mềm trả tiền không có được điều này.


Các từ khóa được sử dụng là một hỗn hợp của các từ khóa nghiên cứu của chúng tôi cùng với thước đo tìm kiếm thực tế, các từ khóa được xem là hữu ích cho thấy dữ liệu không có trong công cụ nghiên cứu từ khóa và một số từ khóa được yêu cầu bởi khách hàng.

Điều này rất có thể sẽ mang lại lợi thế cho các phần mềm trả tiền để kiểm tra các bảng xếp hạng cho các từ khóa có thể hiếm khi được tìm kiếm hoặc không có gì cả. Tôi sẽ chỉ sử dụng phiên bản www.version và không chắc chắn những dữ liệu từ khóa sẽ bị mất bằng cách không bao gồm phiên bản non-www.

Làm thế nào để chạy các thử nghiệm?

Tôi đã tiến hành thử nghiệm bằng cách sử dụng các từ khóa (1110) mà chúng tôi đã theo dõi trong phần mềm trả tiền bởi đó là những từ khóa có ý nghĩa nhất cho khách hàng. Tôi đã tải các dữ liệu từ GWT và phần mềm trả tiền, export vào file Excel và sử dụng chức năng VLOOKUP để kết hợp và so sánh dữ liệu cho các từ khóa. Nếu bạn biết làm thế nào để export và sử dụng chức năng Excel đơn giản thì bạn cũng có thể thử nó.

Kết quả cho 2 từ khóa trên một công cụ báo cáo

Kết hợp GWT và phần mềm trả tiền cung cấp dữ liệu xếp hạng với tổng số 579 của 1100 (52.5%) các từ khóa và cả hai đều được cung cấp dữ liệu cho cùng một từ khóa (331 lần chiếm 31.1%).

Khi cả hai công cụ đều cung cấp dữ liệu cho một từ khóa Avg. position trong GWT - 0.69 vị trí thấp hơn so với các vị trí trong công cụ trả tiền. Các công cụ đã có sự khác biệt trung bình tuyệt đối cho 1.92 vị trí cho mỗi từ khóa.

Sự khác biệt tuyệt đối lớn nhất cho một từ khóa là 23, trong khi đó GWT cung cấp một vị trí trung bình là 23 và phần mềm trả tiền cung cấp một thứ hạng là 46. Chỉ 7 trong số 331 (2.4%) các từ khóa mà cả hai công cụ cung cấp dữ liệu đã có một sự khác biệt tuyệt đối lớn hơn 10.61 của 331 (18.4%) từ khóa phù hợp chính xác giữa GWT và phần mềm trả tiền.

Cung cấp thiếu dữ liệu

GWT có thể cung cấp thứ hạng cho 113 từ khóa mà công cụ trả tiền không đưa ra. Phần mềm này có thể đã bị mất một số từ khóa mà nó cần phải có trong báo cáo. Ở đó hẳn đã có sự cố nhỏ hoặc từ khóa này có thể đã có vài ấn tượng với một loạt các vị trí làm cho Avg. position dường như có thể đạt được nhiều hơn cho các phần mềm trả tiền. Vị trí trung bình thấp nhất được tìm thấy cho từ khóa bằng GWT là 96.

Phần mềm trả tiền cung cấp dữ liệu cho 135 từ khóa mà GWT không có, nghĩa là các từ khóa này không có bất kỳ ấn tượng nào trong GWT.

Kết luận

Khi cả hai công cụ cùng cung cấp dữ liệu cho một từ khóa, chúng sẽ được so sánh kỹ hơn rất nhiều. Nếu trước khi tôi tiến hành kiểm tra thì bạn đã có thể nói với tôi rằng 86.71% các từ khóa là của GWT và công cụ trả tiền sẽ có một sự khác biệt tuyệt đối là 3 hoặc ít hơn.

Để có kết quả tốt nhất trong việc theo dõi bảng xếp hạng của bạn, tốt nhất là nên so sánh các công cụ xếp hạng từ khóa của bạn cùng với GWT. GWT có thể cung cấp dữ liệu mà phần mềm trả tiền không có và các dữ liệu từ thử nghiệm dường như là đủ tin cậy để cho rằng nó là tương đối chính xác.

Tuy nhiên, các công cụ trả tiền có thể sẽ cho bạn kiểm soát hơn khi từ khóa bạn nhận được không phụ thuộc vào tìm kiếm và số lần hiển thị. Trong các công cụ trả tiền, bạn có thể chắc chắn rằng tất cả các từ khóa là có liên quan trong GWT, bạn sẽ nhận được sự kết hợp của dữ liệu với các từ khóa có liên quan và không liên quan mà bạn có để phân loại.

Khách hàng muốn thấy sự tiến bộ và một trong những cách để chứng minh sự tiến bộ đó là cho họ thấy trang web của họ xuất hiện trong SERP. Họ có thể nghĩ đến từ khóa riêng của họ mà sẽ mang lại ít lưu lượng truy cập nhưng họ vẫn muốn nhìn thấy trang web của họ được xếp hạng và đây không phải là thông tin mà bạn có thể thoải mái để đoán rằng nó sẽ được cung cấp bởi GWT.

GWT vẫn là một công cụ tuyệt vời để tìm từ khóa chưa được nhắm mục tiêu trước đây. Export và phân loại dữ liệu là một cách tuyệt vời để tìm kiếm các từ khóa và tận dụng tối đa nguồn dữ liệu hiện có.

Nếu bạn không cần bản báo cáo dành riêng cho các từ khóa nhất định thì GWT có thể sẽ cung cấp cho bạn các dữ liệu đủ chính xác để giúp bạn phát triển chiến lược tiếp thị trực tuyến của bạn. Bạn chỉ cần nhớ những điều sau đây:

- Nếu bạn biết bạn đang xếp hạng và nó không hiển thị trong GWT thì các từ khóa có thể không đáng để bạn phải tốn thời gian vào nó.
- Nếu bạn biết các từ khóa được tìm kiếm nhưng không hiển thị trong GWT thì bạn sẽ cần phải làm một công việc tốt hơn đó là tối ưu để tăng thứ hạng để trang web của bạn sẽ được tìm thấy trong kết quả tìm kiếm.

Có những từ khóa mà GWT chọn nhưng các phần mềm khác lại bỏ qua. Đó là điều dễ hiểu bởi GWT sẽ không có dữ liệu cho tất cả các từ khóa đó vì có thể chúng không có bất kỳ ấn tượng nào. Và các phần mềm trả tiền cũng sẽ không có dữ liệu cho tất cả các từ khóa đó vì nó chỉ quét đến 50 vị trí. Tuy nhiên, 68 trong tổng số các từ khóa mà công cụ trả tiền bị mất đã có vị trí trung bình là 25.4, nghĩa là nó cần phải có để ghi lại dữ liệu cho một số từ khóa.

Thử nghiệm này chỉ được chạy với hai nhà cung cấp - GWT và công cụ trả tiền. Nó sẽ thú vị hơn khi chạy thử nghiệm với một bên thứ bao hoặc thứ tư để xem các kết quả sẽ khác nhau như thế nào. Nhưng hiện tại, tôi hài lòng về kết quả và thử nghiệm này đã khôi phục lại lòng tin vào các dữ liệu được cung cấp từ Google Webmaster Tools.

- Ghi rõ nguồn www.thegioiseo.com khi đăng tải lại bài viết này.
- Bài viết có tham khảo và sử dụng nội dung từ Moz.
- Link: Kiểm tra độ chính xác của các truy vấn tìm kiếm trong Google Webmaster Tools.
 

Chủ đề mới

Bài mới nhất

Thống kê

Chủ đề:
5,772
Bài viết:
7,326
Thành viên
92,842
Thành viên mới
thietbinhahangkhachsan

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top