Khuôn mẫu để xây dựng tiếp thị kết hợp

Người khởi tạo Hana
Hana
Ngày gửi Bình luận: 0 Lượt xem: 1K

Hana

Level 3
Kết hợp chặt chẽ hơn công việc của bạn và agency là một mục tiêu tốt. Hoặc ít nhất đó nên là một mục tiêu khởi đầu. Nhưng hiện tại, bạn đã phân công nhóm thiết kế ở vị trí này, nhóm nội dung ở kia, nhóm phát triển ở khu vực hầm và có thể nhóm quan hệ công chúng ở phía ngập nắng của văn phòng.

Tại sao bạn không muốn mọi người làm việc cùng nhau, có cùng tiêu chuẩn hoạt động và cùng sử dụng nguồn dữ liệu? Dĩ nhiên bạn muốn. Nhưng môi trường làm việc trong văn phòng không dễ cho phép tình huống như thế.

slide-jpg.571

Văn phòng có phân chia khu vực, không gian đóng. Và ngôn ngữ sử dụng khác nhau. Và quy trình có sẵn cũng không dễ đối với các thành viên mới. Và đôi lúc, việc chia sẻ là rất khó, thậm chí là giữa các thành viên có ý định tốt.

Nhưng chúng ta biết rằng các chiến dịch tổng hợp là chiến dịch mạnh hơn. Chúng hiệu quả hơn, mang đến dữ liệu rõ ràng hơn, cho phép sáng tạo hơn và mang đến ROI tốt hơn cho cả khách hàng và agency. Vậy đó nên là mục tiêu khởi đầu cho chúng ta phải không? Chúng ta nên tận dụng nó.

Dưới đây là một cách thức để thực hiện tiếp thị kết hợp.

Có được sự chấp thuận thật sự

Tạo ra một chiến lược tiếp thị tổng hợp không phải là một khái niệm mới. Nhưng đó là một công việc luôn khó thực hiện đối với các agency vì những lý do đã nêu trên.

Để có một chiến lược tiếp thị tổng hợp hiệu quả nghĩa là nên có được sự chấp thuận ban đầu từ những người có quyền quyết định chính. Nếu nhóm thực hiện của bạn không có cùng mục tiêu hoặc giữa các nhóm trưởng cũng thế, bạn sẽ không có đủ thời gian để đưa ra ý tưởng một cách rõ ràng.

Sự chấp thuận chỉ nên đạt được khi mọi người đã sẵn sàng làm cùng nhau và có cùng mục tiêu. Nhóm thực hiện hoặc các thành viên nhóm sẽ dễ gật đầu đồng ý hơn trong một cuộc họp vì mục tiêu chung “chúng ta có nên làm như thế này”, nhưng nếu họ không có cùng mục tiêu thật sự, bạn sẽ nhận biết được ngay. Họ sẽ tự làm trì trệ công việc của mình. Hoặc họ sẽ không chia sẻ thông tin hoặc để cho bất kỳ ai xen vào công việc của mình.

Sự kết hợp thật sự cần có sự hiểu biết công việc rõ ràng của từng phòng ban trong tổng thể tổ chức. Điều này nghe có vẻ cũ kỹ, nhưng đó đúng là điều cần có.

Tập hợp tất cả mọi nguồn lực

Tiếp thị không kết hợp có thể rất lộn xộn. Mỗi phòng ban có thể hoàn thành công việc của họ, nhưng kết quả sẽ ra sao khi họ cố gắng chia sẻ công việc đó với phòng ban khác?

Bạn sẽ hiểu được khi các nhóm SEO, quan hệ công chúng, nội dung và truyền thông đều tập trung vào các hoạt động tương tự nhau (theo dõi người tuyên truyền trong mạng xã hội, xác định các đối tác blogging, sắp xếp nội dung), tất cả họ đều dùng các công cụ, đặt tiêu chuẩn và báo cáo khác nhau để hoàn thành các hoạt động đó.

Nhóm SEO không biết nhóm quan hệ đối ngoại đã viết bài đóng góp trên những trang nào và nhóm quan hệ đối ngoại cũng không biết họ nên tiếp tục với những trang nào để có được cơ hội tạo liên kết tốt nhất. Và cả nhóm SEO và nhóm quan hệ đối ngoại cũng không biết nhóm truyền thông xã hội đã tạo mối quan hệ hay chưa. Và nhóm nội dung chỉ viết bài và không có hoạt động giới thiệu nào.

Nguồn lực đã bị lãng phí.

Một bước tiến đến sự kết hợp thật sự là tập hợp lại cùng một vị trí tất cả nguồn lực, mục tiêu, công nghệ và tài sản và xác định thông tin của bạn có thể có lợi cho ai và làm thế nào để lôi kéo mọi người cùng dùng một nguồn dữ liệu chung.

Nhóm quan hệ đối ngoại dùng những công cụ nào mà cũng mang lại lợi ích cho các phòng ban khác? Dữ liệu nào nhóm phát triển hoặc SEO đang chú trọng mà nhóm nội dung và thiết kế cũng thấy hữu ích?
Chọn lọc như thế chắc hẳn không phải là một công việc to lớn. Nó không tốn nhiều thời gian nên hãy nhắm đến mục tiêu đó.

Tạo nguồn dữ liệu mở cho mọi người là một bước quan trọng đầu tiên để có thể kết hợp.

Thay đổi ngôn ngữ

Điều này rất khó. (Dù cho năng lực thế mạnh của bạn là về ngôn ngữ.)

Thay đổi cách thức bạn tiếp cận việc tiếp thị có nghĩa là bạn phải thay đổi ngôn ngữ và cách bạn trình bày về công việc mình đang làm. Bởi vì cả nhân viên và khách hàng của bạn đều học hỏi từ ngôn ngữ bạn hay sử dụng trong công việc.

Đây là điều tôi đã cố gắng thực hiện với agency của mình. Chúng tôi hiểu rằng SEO, tiếp thị nội dung, và quan hệ đối ngoại tất cả thường cùng nhắm đến cùng mục tiêu và ủng hộ những hoạt động tương tự nhau – vậy thì việc xác định các cá nhân có ảnh hưởng và có chiến dịch để tiếp cận họ nên được gọi là gì để cả ba bên đều hiểu được. Khi đưa vào một đề xuất hoặc khi thảo luận nội bộ, chúng ta dùng ngôn ngữ nào để mô tả việc đang làm? Ai sẽ chịu trách nhiệm về ngôn ngữ đó?

Từ ngữ bạn dùng sẽ chỉ ra cách công việc được giải quyết. Hãy tạm dừng thảo luận về những phương pháp và bắt đầu tạo ra ngôn ngữ chung.

Không có vấn đề gì nếu bạn tạo ra ngôn ngữ để mô tả công việc đang làm. Tôi cũng đã từng tranh luận rằng tạo ra ngôn ngữ nhóm sẽ giúp tạo ra hiểu biết chung về mục tiêu hoạt động cho tất cả thành viên trong tổ chức.

Tạo ra quá trình

Bạn đã quyết định sẽ thực hiện việc đó – nhưng như thế nào?

Bạn cần xây dựng một quá trình. Để xây dựng được, bạn cần trả lời một số câu hỏi sau:

- Ai là người có liên quan chịu trách nhiệm cho việc tạo ra và thực hiện quá trình mới?
- Ai chịu trách nhiệm cho việc giải nghĩa việc kết hợp các chiến dịch? Liệu nó sẽ được giao cho phòng ban nào, một nhóm chiến lược riêng biệt nào, hoặc một ai đó không?
- Ai sẽ chịu trách nhiệm cho việc thiết lập các tiêu chuẩn lúc bắt đầu và thiết lập việc theo dõi?
- Những tiêu chuẩn mới nào bạn sẽ theo dõi để đo sự thành công? Những tiêu chuẩn đó có thể không mới nhưng cách thức tiếp cận của bạn là mới. Hoặc nên có một phòng ban mới phụ trách việc này.
- Việc báo cáo sẽ như thế nào?
- Ai chịu trách nhiệm về hiệu quả công việc và ROI?

Nếu bạn đã làm việc trong một môi trường trong đó các phòng ban tách biệt với nhau, tạo ra một chiến dịch kết hợp và có thể đo được là một thử thách khó vượt qua. Bạn sẽ không thể tạo ra được đúng ngay từ lần đầu. Nhưng bằng cách tạo dựng một quá trình và biến nó thành một trải nghiệm mới, bạn sẽ đến gần với mục tiêu kết hợp hơn.

Kiểm tra và ăn mừng. Thường xuyên

Đây không phải là việc bạn có thể bắt đầu rồi lại bỏ quên. Thay đổi quá trình hoặc hành vi không phải là một việc dễ dàng. Mọi người sẽ trở lại tình trạng cũ dù họ không có chủ ý, vì đó đã là thói quen.

Tổ chức các cuộc họp không theo phòng ban để giải quyết bất cứ vấn đề, mối quan tâm, hoặc cảm giác không hài lòng nào có thể xảy đến liên quan đến cách thức hoạt động. Giải quyết sớm những mối bận tâm đó sẽ giúp mọi người tiếp tục tiến về phía trước vì tương lai công ty, không phải vì cách công việc hoàn thành trong quá khứ.

Giữ động lực cho mọi người bằng cách ăn mừng những chiến thắng nhỏ và thành công. Khi SEO và PR có thể sử dụng cùng dữ liệu để ra quyết định và tạo ra nội dung để có liên kết, đó là một chiến thắng. Khi Analytics được đưa vào một chiến dịch tiếp thị truyền thống để thực hện theo dõi URL, đó là một bước đi tốt cho khách hàng. Có khi nào quảng cáo của bạn phù hợp với thông điệp và ý kiến trên website không? Nếu xảy ra, đó là một điều kỳ diệu.

Hãy ăn mừng những việc đó. Kéo mọi người lại cho một cuộc gặp mặt ngắn và cho cả nhóm biết được việc đó đã có hiệu quả. Đó là một cách làm việc mới đã cho kết quả tốt. Hãy làm họ phấn khởi về kết quả đó và họ sẽ tiếp tục làm việc để tạo ra thành công như thế.

Kết hợp

Có lúc bạn cần vắng mặt, có lúc bạn cần hiện diện. Và bạn hãy cố gắng thực hiện như thế ở tất cả các phòng ban khác nhau. Chiến dịch kết hợp, chiến dịch theo dõi và đo lường tất cả hoạt động của bạn, là cái sẽ tiếp tục tạo ra ROI tốt nhất.

Vui lòng ghi nguồn www.waytomarketing.com khi đăng tải bài viết này.
Bài viết có tham khảo nội dung của tác giả Lisa Barone (SearchEngineWatch).
 

Chủ đề mới

Thành viên tích cực 30 ngày qua

60 bài đăng
3 bài đăng
25 bài đăng

Thống kê

Chủ đề:
11,785
Bài viết:
13,512
Thành viên
94,171
Thành viên mới
Cashify

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top