Khái niệm positioning - định vị ở nhiều doanh nghiệp Việt còn khá là mới mẻ

PTDNV

Level 3
Khái niệm positioning - định vị ở nhiều doanh nghiệp Việt còn khá là mới mẻ (đặc biệt là những doanh nghiệp nhỏ) bởi vì đa số vẫn đang chăm chút cho sản phẩm - dịch vụ chứ ít người nghĩ đến branding - làm thương hiệu.

Định vị vô cùng quan trọng, nó khiến cho mọi hoạt động marketing hay branding hoạt động được nhất quán, nó như một sợi chỉ vô hình nối các hoạt động đó lại với nhau.

Định vị chính là cơ sở tạo ra sự khác biệt của doanh nghiệp so với các doanh nghiệp cùng ngành. Bởi vì hiện tại chúng ta có rất nhiều thị trường ngách và rất nhiều các doanh nghiệp nhỏ trong thị trường đó. Nếu như tất cả các doanh nghiệp trong ngành chỉ "làm sản phẩm" mà không "làm thương hiệu" thì việc doanh nghiệp chúng ta là người đầu tiên bắt đầu định vị và xây dựng các hoạt động dựa trên định vị đó thì chúng ta sẽ vượt lên trên các doanh nghiệp cùng ngành đó.


Và khi chúng ta có thương hiệu trong ngành (dù là ngành hẹp) thì khách hàng vẫn ưu tiên sử dụng sản phẩm - dịch vụ của chúng ta hơn là của những doanh nghiệp cùng ngành khác.

Nói tóm lại, muốn xây dựng thương hiệu cần phải định vị và hướng hoạt động của doanh nghiệp theo cái đã định vị!!!

(Tran Thanh Tung - QTKN)
 

Thống kê

Chủ đề
42,467
Bài viết
46,406
Thành viên
91,719
Thành viên mới
Nagavippclub

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top