Hiểu về thuật ngữ User Acquisition vs User Retention

Người khởi tạo T
Tinh Tú
Ngày gửi Bình luận: 0 Lượt xem: 6K

Tinh Tú

Level 1
Hai khái niệm thường được nghe nói đến nhiều trong việc phát triển người dùng (user growth) là acquisition và retention. 2 việc này tuy khác nhau nhưng đều hướng đến việc giúp cho sự phát triển của doanh nghiệp.

User acquisition: là việc kết nạp thêm các khách hàng mới cho doanh nghiệp / sản phẩm thông qua các phương thức khác nhau từ quảng cáo cho đến vận dụng các hoạt động viral. Chỉ số quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả của các hoạt động user acquisition là CAC - Customer Acquisition Cost - giá để kết nạp / tạo ra một khách hàng mới. Tuy nhiên cũng rất quan trọng để xác định rõ ở bước nào thì một người dùng (user) được tính là khách hàng (customer / active user) vì không phải tất cả người dùng sản phẩm của bạn đều khách hàng trả phí hay mang lại giá trị cho doanh nghiệp của bạn. Ví dụ bạn có một website thương mại điện tử và bạn bỏ ra 500 triệu để có được 10,000 người dùng mới đăng ký tài khoản nhưng thực chất chỉ có 1,000 người đăng ký tài khoản và đặt hàng thành công (lần đầu) trên website của bạn. Vậy lúc này CAC của bạn là 500,000 đồng cho một khách hàng mới. CAC càng thấp thì tức là hoạt động acquisition đang càng hiệu quả.

User retention: là việc sử dụng các công cụ có sẵn để qua đó tăng tỷ lệ tương tác / sử dụng dịch vụ của người dùng / khách hàng hiện có với mục đích cuối cùng là tăng doanh thu / giá trị tạo ra cho doanh nghiệp. User retention cũng bao gồm các hoạt động kích thích và tương tác để nhửng người dùng trước đây từng sử dụng dịch vụ / sản phẩm nhưng sau đó dừng lại (churned / inactive users) trở lại để sử dụng tiếp dịch vụ / sản phẩm. Chỉ số quan trọng cho việc đánh giá hiệu quả các hoạt retention là CLTV - Customer Life-time Value - giá trị mà khách hàng tạo ra trong toàn bộ quá trình từ lúc họ bắt đầu là khách hàng cho đến nay. Bản thân các hoạt động của retention cũng phải làm giảm bớt tỉ lệ churned / inactive users. Chỉ số CLTV cao và churned / inactive giảm cho thấy là các hoạt động retention đang càng tốt hơn.

Vậy mục tiêu lớn nhất của user acquisition là gia tăng số lượng khách hàng hay người dùng tạo ra giá trị cho doanh nghiệp trong khi đó mục tiêu lớn nhất của user retention là việc giữ lại và khuyến khích những khách hàng hiện đang trả phí tiếp tục trả phí, người dùng đang tạo ra giá trị tiếp tục tạo ra giá trị.

user-acquisition-vs-user-retention-png.5504


user-acquisition-vs-user-retention-2-png.5506


user-acquisition-vs-user-retention-3-png.5505

Cả 2 phần user acquisition và user retention đều quan trọng đối với doanh nghiệp. Bạn thu về nhiều khách hàng nhưng không thể thuyết phục họ sử dụng lâu dài thì cũng không thể tồn tại được. Khách hàng bạn trung thành nhưng bạn khó khăn trong việc tạo ra các khách hàng mới thì cũng không thể phát triển được. Do đó cải thiện hiệu quả của cả 2 hoạt động này là cần thiết trong sự phát triển của một doanh nghiệp.

(Tinh Tu - Group Marketing)
 

Chủ đề mới

Thành viên tích cực 30 ngày qua

60 bài đăng
3 bài đăng
46 bài đăng
21 bài đăng
2 bài đăng

Thống kê

Chủ đề:
11,705
Bài viết:
13,430
Thành viên
94,160
Thành viên mới
bomgiengcoverco

Thành viên trực tuyến

Top