Hiểu thế nào về quản trị, quản lý và lãnh đạo?

PTDNV

Level 3
Đó là 3 khái niệm khá phổ biến trong thời đại ngày nay, nhưng do nội hàm của từng khái niệm chưa được giải thích rộng rãi nên chúng thường được dùng lẫn lộn với nhau ở nhiều nơi, ngay cả trong các văn bản chính thức, cũng như tại các diễn đàn, hội thảo có sự tham gia của nhiều người.

“Quản trị công ty” (Corporate Governance) và “Các nguyên tắc quản trị công ty” (Principles of Corporate Governance, viết tắt là CGP), là khái niệm rất quan trọng và rất phổ biến ở những công ty cổ phần, đặc biệt là những công ty đại chúng, công ty niêm yết, nơi có nhiều cổ đông (shareholders) tham gia và có nhiều mối quan hệ phức tạp với nhiều đối tượng liên quan khác (stakeholders).
Theo OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế), các nguyên tắc chính trong quản trị bao gồm:

1. Đảm bảo Cơ sở cho một Khuôn khổ Quản trị Công ty Hiệu quả;

2. Quyền của Cổ đông và các Chức năng Sở hữu Cơ bản;

3. Đối xử Bình đẳng đối với Cổ đông;

4. Vai trò của các Bên liên quan trong Quản trị Công ty;

5. Công bố Thông tin và Tính minh bạch;

6. Trách nhiệm của Hội đồng Quản trị

Như...
BẠN CHƯA ĐĂNG NHẬP HOẶC CHƯA ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN THÀNH VIÊN NÊN NỘI DUNG BỊ ẨN. ĐỂ XEM BÀI VIẾT ĐẦY ĐỦ VUI LÒNG BẤM VÀO ĐÂY: Đăng nhập hoặc Đăng ký.
 

Thống kê

Chủ đề
48,746
Bài viết
53,244
Thành viên
92,262
Thành viên mới
locnuocantoan

Thành viên trực tuyến

Top