Google Image Search thêm chú thích vào các kết quả tìm kiếm hình ảnh

Người khởi tạo waytomarketing
waytomarketing
Ngày gửi Bình luận: 1 Lượt xem: 2K
Ngày hôm qua, Google thông báo rằng họ vừa thêm phần chú thích (caption) vào các kết quả tìm kiếm hình ảnh có trên Google Image Search. Phần chú thích mà Google mới bổ sung chính là tiêu đề của trang web đang hiển thị hình ảnh đó.

slide-jpg.3896

Dưới đây là ảnh chụp màn hình minh họa cho hay đổi này
google-image-search-them-chu-thich-vao-cac-ket-qua-tim-kiem-hinh-anh-png.3897
Hình ảnh cho thấy sự khác nhau trong hiển thị kết quả tìm kiếm hình ảnh trước và sau khi bổ sung phần chú thích
google-image-search-them-chu-thich-vao-cac-ket-qua-tim-kiem-hinh-anh-2-jpg.3898
Danny Sullivan nhân viên của Google chia sẻ trên Twitter rằng, phần chú thích được thêm vào bằng cách sử dụng thẻ tiêu đề HTML và không được dùng trong việc xếp hạng hình ảnh. Danny khuyến nghị mọi người vẫn luôn phải có chú thích chính xác cho hình ảnh trên website.

Đây là đoạn trao đổi trên twitter
google-image-search-them-chu-thich-vao-cac-ket-qua-tim-kiem-hinh-anh-3-jpg.3899
Ecommerce Marseille#10ans: Câu hỏi ở đây là: Google hiển thị tiêu đề chỉ để cung cấp thêm thông tin về ngữ cảnh mà hình ảnh được sử dụng khi người dùng google hình ảnh đó hay việc này cũng sẽ có tác động tới việc xếp hạng hình ảnh trên google image? (Hoặc là nó được sử dụng độc lập?)

Danny Sullivan: Theo như tôi hiểu, dòng chú thích được thêm bằng việc sử dụng thẻ tiêu đề HTML và không có ý nghĩa trong xếp hạng hình ảnh tìm kiếm.

google-image-search-them-chu-thich-vao-cac-ket-qua-tim-kiem-hinh-anh-4-jpg.3900

Ecommerce Marseille#10ans: Ở Pháp, chỉ hiển thị 3 – 4 hình ảnh, tôi không nhớ cái mà @axenetwit sử dụng cho phần test, và cũng phải 6-8 năm rồi.

Vậy thì, tốt hơn hết là sử dụng tiêu đề như là dòng chú thích mặc định và đi kèm một nội dung mang tính miêu tả hơn cho sự tiếp cận của người dung?

Danny Sullivan: Tôi khuyên mọi người vẫn luôn phải có chú thích ảnh một cách chính xác như đã từng khuyến nghị. Mà những ảnh đó liên quan tới cái gì thế?

Việc bổ sung chú thích vào kết quả tìm kiếm hình ảnh đang được triển khai trên các ứng dụng của Google (Android, iOS) và các trình duyệt mobile trên toàn cầu.

 
Sửa lần cuối:

Thống kê

Chủ đề:
20,573
Bài viết:
23,050
Thành viên
94,716
Thành viên mới
KuchKuch Desi Community
Top