Google: GoogleBot không thể dò tìm các thuộc tính tùy chỉnh của CSS

Người khởi tạo waytomarketing
waytomarketing
Ngày gửi Bình luận: 0 Lượt xem: 2K
Eric Bidelman - Một nhà phát triển của Google mới đây đã đăng trên Twitter một thông báo về việc Google không thể dò tìm các CSS Custom Properties (các thuộc tính tùy biến CSS) do GoogleBot hoạt động dựa trên Chrome 41. Các thuộc tính tùy biến trong CSS được định nghĩa bởi người sử dụng CSS, trong đó có chứa các giá trị xác định có thể được sử dụng lại nhiều lần thông qua 1 cú pháp. Các thuộc tính tùy biến trong CSS khi khai báo đều phải bao gồm tên và giá trị, được bắt đầu với 2 dấu gạch ngang (ví dụ: --main color: black; ) và khi cần sử dụng 1 thuộc tính tùy biến bạn phải tham chiếu nó với hàm var(); (ví dụ: color: var(--main color: black);

slide-jpg.3829

Eric Bidelman cho biết anh đã gặp phải vấn đề này khi đang triển khai một layout hoặc thiết kế dựa trên hàm vars. Eric Bidelman khuyên bạn compile CSS để đảm bảo chắc chắn trang của bạn hiển thị đúng.

Dưới đây là đoạn tweet của ông và hình ảnh minh họa vấn đề trên:

google-googlebot-khong-the-do-tim-cac-thuoc-tinh-tuy-chinh-cua-css-jpg.3830


google-googlebot-khong-the-do-tim-cac-thuoc-tinh-tuy-chinh-cua-css-2-jpg.3831

google-googlebot-khong-the-do-tim-cac-thuoc-tinh-tuy-chinh-cua-css-3-jpg.3833

Bạn có thể tham khảo và đọc các thảo luận của các chuyên gia tại twitter này.

Ghi nguồn www.waytomarketing.com khi sao chép lại bài viết này.
Link: Google: GoogleBot không thể dò tìm các thuộc tính tùy chỉnh của CSS.
 

Chủ đề mới

Thống kê

Chủ đề:
20,648
Bài viết:
23,158
Thành viên
94,720
Thành viên mới
Thien Phu NUt

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top