Google cập nhật báo cáo Search Console

Người khởi tạo waytomarketing
waytomarketing
Ngày gửi Bình luận: 0 Lượt xem: 2K
Google vừa thực hiện một vài cập nhật trực quan đối với báo cáo Search Console nhằm cung cấp thêm thông tin về dữ liệu có trong báo cáo.
slide-jpg.3950
Những cập nhật trực quan bao gồm:

- Thẻ ghi chú: Người dùng có thể di chuột qua các điểm trong báo cáo lỗi để có thêm thông tin về các vấn đề được phát hiện theo từng ngày cụ thể.

- Các cột riêng biệt: giúp người xem thấy được sự thay đổi của dữ liệu trong một khoảng thời gian

- Filter/so sánh: Được thiết kế lại với một giao diện mới và có giá trị được điền trước.

- Cải tiến mang tính tổng thể cho trình chọn ngày và chế độ xem so sánh

Google thông báo về những thay đổi này trên Twitter, đồng thời upload một video ngắn giới thiệu thẻ ghi chú mới.

Có vẻ như vấn đề đươc phát hiện và sẽ được giải quyết ngay trên cùng một thẻ. Chỉ cần click link “ view issue”, sẽ thấy có một button cho phép xác nhận vấn đề đã được fix.

Và nếu có hơn một vấn đề được phát hiện trong cùng một ngày, bạn có thể kiểm tra tất cả chúng trên cùng một thẻ bằng cách sử dụng button hình mũi tên. Bạn có thể xem hướng dẫn cụ thể hơn qua video dưới đây
google-cap-nhat-thong-bao-google-search-console-jpg.3951
Đây là nội dung thông báo của Google Webmaster trên Twitter. Một số cập nhật trực quan cho Search Console mới:

- Thẻ ghi chú
- Các cột dữ liệu
- Filter/so sánh có giao diện mới và các giá trị được điền sẵn
- Cải tiến trình chọn ngày và chế độ xem so sánh

Hãy chia sẻ ý kiến của các bạn về những cập nhật này bằng cách sử dụng button: “Send Feedback”.

Ghi nguồn www.waytomarketing.com khi sao chép bài viết này.
Link: Google cập nhật báo cáo Search Console.
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới

Thống kê

Chủ đề:
15,761
Bài viết:
17,571
Thành viên
94,481
Thành viên mới
dalat23
Top