Giá trị cốt lõi doanh nghiệp ảnh hưởng tới Marketing

sotaymarketing

Thành viên
Để doanh nghiệp tồn tại và phát triển bền vững thì cần được chú trọng phát triển các giá trị cốt lõi quan trọng. Triết lý doanh nghiệp, sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi đóng vai trò như xương sống hình thành lên giá trị cho doanh nghiệp trong dài hạn. Nó định hướng tư duy và điều chỉnh các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp.

Triết lý doanh nghiệp: Là những tư tưởng có tính triết học áp dụng vào doanh nghiệp để định hướng tư duy và điều chỉnh hành động cho toàn thể thành viên doanh nghiệp. Triết lý dinh doanh của Viettel là "Mỗi khách hàng là một con người – một cá thể riêng biệt, cần được tôn trọng, quan tâm và lắng nghe, thấu hiểu và phục vụ một cách riêng biệt. Liên tục đổi mới, cùng với khách hàng sáng tạo ra các sản phẩm, dịch vụ ngày càng hoàn hảo." Trong quản trị nhân sự, quan điểm có tính triết lý như: “Con người là tài sản quý nhất của tổ chức” nếu nhà quản trị hay chủ doanh nghiệp có quan điểm như vậy, họ luôn biết cách thu hút, sử dụng, đãi ngộ con người một cách hợp lý, giữ được lao động giỏi lâu dài. Hoặc trong quản trị marketing, tư tưởng: “Khách hàng là yếu tố quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp” là một trong những quan điểm dẫn dắt hành vi các thành viên của doanh nghiệp trong các mối quan hệ với khách hàng, họ luôn tìm cách đáp ứng tốt các nhu cầu và mong muốn của khách hàng để giữ được khách hàng lâu dài…Ví dụ: Công ty Sony tuyên bố: “Sony muốn thông qua sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật mà phục vụ thế giới… vì vậy, Sony phải là người đi tìm cái...
BẠN CHƯA ĐĂNG NHẬP HOẶC CHƯA ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN THÀNH VIÊN NÊN NỘI DUNG BỊ ẨN. ĐỂ XEM BÀI VIẾT ĐẦY ĐỦ VUI LÒNG BẤM VÀO ĐÂY: Đăng nhập hoặc Đăng ký.
 

Thống kê

Chủ đề
47,760
Bài viết
52,139
Thành viên
92,112
Thành viên mới
TRANGMINH1998
Top