Đừng chia tách Marketing truyền thống và Digital Marketing

Kim2

Level 8
Đừng chia tách Marketing truyền thống và Digital Marketing

Tôi cho rằng cái gốc của hoạt động Marketing là dữ liệu và sự sáng tạo trong hành xử với dữ liệu nắm giữ. Bản chất của Digital Marketing lại là các Platform và sự đa dạng của Channel và Tool so với Marketing truyền thống. Bản chất của Platform là sở hữu, nắm giữ và năng lực tiếp cận với Data.

Do bản chất của hoạt động Digital Marketing và Marketing truyền thống là tương đồng nhau về mục tiêu, tư duy. Điểm khác duy nhất là môi trường tiếp cận nên việc tách bạch bộ phận Digital Marketing thành một dòng song song với Marketing truyền thống là lãng phí và mang lại sự thiếu đồng bộ trong hoạt động. Tôi từng có kinh nghiệm cụ thể trong triển khai một chiến dịch khảo sát khách hàng của một doanh nghiệp, khi họ chia việc trong tiếp nhận ý kiến khách hàng cho cả hai nhánh cùng triển khai thì mang lại kết quả hoàn toàn trái ngược nhau, bởi thiếu phối hợp trong đối chiếu Profile nhóm người dùng.

Việc tách bạch bộ phận Digital Marketing thành một dòng song song với Marketing truyền thống là lãng phí và mang lại sự thiếu đồng bộ trong hoạt động.
 

Thống kê

Chủ đề:
5,132
Bài viết:
6,453
Thành viên
92,399
Thành viên mới
dimoibietton

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top