Đối sánh - định dạng chính xác - exact match keywords

Kim2

Level 8
Sử dụng định dạng/đối sánh này cho phép quảng cáo của bạn chỉ hiển thị khi ai đó tìm kiếm từ khóa của bạn hoặc biến thể của từ khóa. Các biến thể có thể bao gồm:

- Lỗi chính tả
- Dạng số ít hoặc số nhiều
- Biến thể động từ (Ví dụ, floor và flooring)
- Các từ viết tắt
- Dấu câu
- Các từ được sắp xếp lại có cùng nghĩa (ví dụ: [ giày men ] và [ giày nam ])


Bổ sung hoặc loại bỏ các từ chức năng. Từ chức năng là giới từ (như "trong" hoặc "để" ), liên từ (như "cho" hay "nhưng" ), bài viết (như "một" hoặc "các" ), và các từ khác mà không ảnh hưởng đến mục đích của một tìm kiếm.

Ví dụ: [ giày dành cho nam ] là một biến thể gần gũi của [ giày nam ]

Các từ được ngụ ý (ví dụ: nếu từ khóa đối sánh chính xác của bạn là [kính vr], quảng cáo của bạn có thể hiển thị trên các tìm kiếm cho (kính thực tế ảo vr) kể từ khi ngụ ý của vr.

Từ đồng nghĩa và paraph cụm từ (ví dụ: nếu từ khóa kết hợp chính xác của bạn là [bộ đồ tắm], quảng cáo cũng có thể hiển thị trên các tìm kiếm cho (bộ đồ bơi)

Cùng một mục đích tìm kiếm (Ví dụ: nếu từ khóa đối sánh chính xác của bạn là [hình ảnh bản quyền miễn phí], quảng cáo cũng có thể hiển thị trên các truy vấn tìm kiếm cho hình ảnh bản quyền...
BẠN CHƯA ĐĂNG NHẬP HOẶC CHƯA ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN THÀNH VIÊN NÊN NỘI DUNG BỊ ẨN. ĐỂ XEM BÀI VIẾT ĐẦY ĐỦ VUI LÒNG BẤM VÀO ĐÂY: Đăng nhập hoặc Đăng ký.
 

Thống kê

Chủ đề
46,068
Bài viết
50,287
Thành viên
91,994
Thành viên mới
Vinh Nhan

Thành viên trực tuyến

Top