Công cụ lập kế hoạch từ khóa giao diện mới có gì mới?

lethai

Level 1
I. Số liệu: Phạm vi giá thầu

Trong trải nghiệm AdWords mới, "Giá thầu đầu trang (thấp)" và "Giá thầu đầu trang (cao)" đã thay thế chỉ số "Giá thầu được đề xuất".

- Giá thầu đầu trang (thấp): Giá thầu cho phạm vi vị trí thấp hơn - khoảng 20 phần trăm - mà các nhà quảng cáo trước đây đã trả cho giá thầu đầu trang của một từ khóa, dựa trên vị trí và cài đặt Mạng tìm kiếm của bạn.

- Giá thầu đầu trang (cao): Giá thầu cho phạm vi vị trí cao hơn - khoảng 80 phần trăm - mà các nhà quảng cáo trước đây đã trả cho giá thầu đầu trang của một từ khóa, dựa trên vị trí và cài đặt Mạng tìm kiếm của bạn.

Thống kê phạm vi giá thầu được hiển thị trên trang "Ý tưởng từ khóa" và trang "Chỉ số lịch sử" của bạn. Thống kê phạm vi giá thầu có thể giúp bạn quyết định từ khóa nào sẽ sử dụng cho chiến dịch mới hoặc hiện tại và giá thầu hiệu quả cho những từ khóa đó.

Không giống như giá thầu được đề xuất, giá thầu đầu trang (thấp) và giá thầu đầu trang (cao) có tính đến giá thầu dẫn đến quảng cáo được hiển thị trong số các quảng cáo ở đầu trang kết quả tìm kiếm đầu tiên.

Lưu ý: Vì hiển thị quảng cáo ở đầu trang kết quả đầu tiên dựa trên kết hợp giá thầu, điểm chất lượng và các yếu tố khác, nên bạn có thể sử dụng các chỉ số này để giúp điều chỉnh giá thầu của mình tương quan với điểm chất lượng của từ khóa. Bạn có thể không thấy số liệu thống kê phạm vi giá thầu từ khóa cho các từ khóa hạn chế về thông tin giá thầu lịch sử và lưu ý rằng các chỉ số này hiển thị thông tin giá thầu trong 30 ngày qua. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải tiến tính năng mới này, vì vậy hãy theo dõi.

II. Dự báo: Tổng quan về kế hoạch

Trang "Tổng quan về kế hoạch" mới cho bạn thấy dự báo cho kế hoạch của mình, được phân tích theo các từ khóa, vị trí và thiết bị hàng đầu. Thông tin được hiển thị trong một trang tổng quan rõ ràng và bạn có thể thay đổi các thông số trên mỗi dự báo để có thông tin chi tiết về khả năng thành công của kế hoạch.

Ở đầu trang "Tổng quan về kế hoạch", bạn cũng sẽ thấy giá thầu mặc định, bạn có thể thay đổi giá thầu này để xem các từ khóa có thể hoạt động như thế nào với giá thầu cao hơn hoặc thấp hơn. Giá thầu mặc định dựa trên:

- Kế hoạch trước đây của bạn (nếu có);

- Chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) tối đa trung bình từ các nhóm quảng cáo CPC thủ công của tài khoản, hoặc;

- CPC tối đa trung bình trên tất cả các nhóm quảng cáo đặt giá thầu thủ công có cùng đơn vị tiền tệ.

Theo fb Nguyễn Hiên (Sem Việt Nam)
 

Thống kê

Chủ đề:
5,134
Bài viết:
6,455
Thành viên
92,403
Thành viên mới
bocapcap

Thành viên trực tuyến

Top