Checklist về liên kết nội bộ

Người khởi tạo K
Kim2
Ngày gửi Bình luận: 0 Lượt xem: 345

Kim2

Level 8
Đây là checklist mới của Quang, cho bạn nào cần.

- Liệt kê toàn bộ các bài viết trên mục Blog / Tin tức, và đánh số thứ tự cho mỗi bài viết. Trong mỗi bài viết, chèn một số bài viết liên quan dưới mỗi đoạn văn (pharagraph) đầu, giữa, và cuối bài viết.

- Dùng Website Auditor, tìm các trang có Click Depth > 3. Kéo liên kết nội bộ về nó.

- Dùng Website Auditor, tìm các trang Orphan Page. Kéo liên kết nội bộ trỏ về nó.

- Dùng Google Analytics, tìm các trang có nhiều lượt Pageviews nhất. Đặt tên loại 1.

- Liệt kê các trang bán hàng. Đặt tên loại 2.

- Dùng Ahrefs và Google Search Console, tìm các trang có nhiều backlink và internal link trỏ về nhất. Đặt tên loại 3.

- Dùng Google Search Console (và addon Search Analytics for Sheets) và SERPLAB, tìm các từ khóa đang Top 10 - 20. Lưu lại từ khóa và URL. Đặt tên loại 4.

- Kéo liên kết nội bộ từ loại 1 về loại 2, loại 3 về loại 4.

- Cài đặt addon WPA SEO Auto Linker để tạo liên kết nội bộ tự động trong WordPress. Chọn Prevent duplicate để tránh trùng lặp.

- Cài đặt addon Ultimate Nofollow. Khi trỏ link ra ngoài, cần mở trong new tab, anchor text tránh trùng từ khóa chính xác, và chèn nofollow nếu cần thiết.

- Dùng Website Auditor (phần Pages with excessive number of links), tìm những trang có quá internal link và external link. Giảm số liên kết xuống.

- Cài Crazy Egg tại các trang có lượng truy cập lớn và trang bán hàng. Dựa vào bản đồ nhiệt, tối ưu nội dung các phần người dùng tương tác cao, và chèn liên kết nội bộ tại vùng đó.

Have fun!
 

Chủ đề mới

Bài mới nhất

Thành viên tích cực 30 ngày qua

D + 1 DMCA
47 bài đăng
2 bài đăng
12 bài đăng

Thống kê

Chủ đề:
5,188
Bài viết:
6,525
Thành viên
92,592
Thành viên mới
thuexevanan

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top