Các bước để tiến hành buổi BrainStorming hiệu quả

Người khởi tạo G
Gia Huy
Ngày gửi Bình luận: 0 Lượt xem: 369

Gia Huy

Level 1
Để tiến hành được một buổi Brainstorming hiệu quả, trong nhóm cần lựa ra 1 người chủ trì buổi BrainStorming và 1 thư ký để có thể ghi chép lại những ý tưởng, ý kiến cúa các thành viên trong buổi BrainStorming (có thể 1 người cùng làm 2 công việc này).

Người chủ trì cần xác định rõ được vấn đề chính mà buổi brainstorm hướng tới giải quyết để giúp cho mọi thành viên hiểu thấu đáo về đề tài đó. Sau đó, để buổi brainstorming diễn ra, người chủ trì cần thiết lập các “luật lệ” như:
– Người đầu nhóm có nhiệm vụ điều khiển buổi làm việc.
– Tất cả ý tưởng luôn được khuyến khích, ý tưởng càng mới lạ càng được khuyến khích.
– Tất cả mọi người đều có nghĩa vụ và quyền lợi đóng góp ý tưởng.
– Không một thành viên nào có quyền đòi hỏi hay cản trở, đánh giá, phê bình hay thêm bớt vào ý kiến, ý kiến nêu ra, hay giải đáp của thành viên khác.
– Việc phát triển ý tưởng của mình dựa trên ý tưởng của người khác cũng được khuyến khích.
– Tất cả câu trả lời, các ý, các cụm từ, ngoại trừ nó đã được lập lại đều sẽ được thu thập ghi lại.
– Vạch định thời gian cho buổi làm việc và ngưng khi hết giờ.

Bắt đầu buổi brainstorming : Người lãnh đạo lựa chọn thành viên chia sẻ ý kiến trả lời (hay những ý niệm rời rạc). Người thư ký phải viết xuống tất cả các câu trả lời, nếu có thể công khai hóa cho mọi người thấy (viết lên bảng chẳng hạn). Không cho phép bất kỳ một ý kiến đánh giá hay bình luận nào về bất kỳ câu trả lời nào cho đến khi buổi brainstorming chấm dứt.

Sau khi buổi brainstorming kết thúc, hãy lượt lại tất cả và bắt đầu đánh giá các câu trả lời. Một số lưu ý về chất lượng câu trả lời bao gồm:
– Thu gọn và nhóm những ý tưởng trùng lặp.
– Góp các câu trả lời có sư tương tự hay tương đồng về nguyên tắc hay nguyên lí.
– Xóa bỏ những ý kiến hoàn toàn không thích hợp.
– Sau khi đã cô lập được danh sách các ý kiến, hãy bàn cãi thêm về câu trả lời chung.

>> Xem thêm: BrainStorming là gì?
 

Chủ đề mới

Thống kê

Chủ đề:
5,432
Bài viết:
6,923
Thành viên
92,785
Thành viên mới
Phần mềm Abit01

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top