Bạn biết gì về Digital Marketing?

Người khởi tạo Q
QTVKN
Ngày gửi Bình luận: 0 Lượt xem: 362

QTVKN

Level 6
DIGITAL IMPLEMENTATION PRINCIPLES / AUDIT hay BẠN BIẾT GÌ VỀ DIGITAL MARKETING?

* cái này là mấy câu hỏi nhỏ để tự quính giá chơi chơi ở góc độ biết gì về digital marketing cơ bản.
* đáp án thế nào cũng đúng.

1/ DISPLAY ADVERTISING
• nguyên lý hoạt động của các hệ thống quảng cáo hiển thị? cách thức phân phối quảng cáo? cách tiếp cận người dùng?
• các hệ thống hiển thị mà bạn biết?
• cách mua quảng cáo trển các hệ thống hiển thị?
• các chỉ số (digital metric)

2/ SEARCH
• nguyên lý hoạt động của search engine?
• phương thức cung cấp quảng cáo?

3/ EMAIL/SMS
• nguyên lý hoạt động của email và của các hệ thống cung cấp dịch vụ email marketing?
• các tính năng mà các hệ thống này cung cấp? giải quyết được gì cho người dùng?

4/ INLUENCE-NETWORK
• các kênh tiếp cận có mức độ ảnh hưởng mà bạn biết trên digital environment?
• những phương thức khai thác các kênh này mà bạn biết?

5/ HỆ THỐNG & NỀN TẢNG (digital eco-system)
• digital communication platform (web, social, email,…)
• data management platform
• display advertising platform (SSP, Ad network, Ad exchange, DSP,…)

Kiến thức của bạn về web platform?
Bạn có hiểu rõ về nguyên lý hoạt động của web không?
Bạn có hình dung được vai trò và ứng dụng của web vào digital communication không?
Bạn có biết quy trình xây dựng web, cách lựa chọn và làm việc với đối tác làm web (hoặc web team)?
Bạn có biết hết các ứng dụng có thể hoạt động được trên web?
Bạn có hiểu rõ về UX/UI cũng như cách thức xây dựng UX/UI?
Bạn có biết cách đánh giá hiệu quả một website như thế nào không?
Kiến thức của bạn về social network và social media như thế nào?
Bạn có hiểu về nguyên lý hoạt đông của social network không?
Bạn biết và đang sử dụng tốt bao nhiêu nền tảng social network?
Bạn có hình dung được về social community và cách hình thành nên cộng đồng?
Paid media, owned media và earned media trên social network được hình thành và triển khai như thế nào?
Bạn có hiểu được bản chất các mối quan hệ giữa thành viên trên cộng đồng không?
Có các chiến thuật nào được thực thi trên môi trường social network?

6/ BUDGET MANAGEMENT
Ngân sách lớn nhất mà bạn từng quản lý cho một chiến dịch?

(Phan Hai)
 
Từ khóa
digital marketing

Chủ đề mới

Bài mới nhất

Thống kê

Chủ đề:
5,671
Bài viết:
7,173
Thành viên
93,328
Thành viên mới
lynlyn

Thành viên trực tuyến

Top