7 nguyên tắc giảm giá

Người khởi tạo Q
QTVKN
Ngày gửi Bình luận: 0 Lượt xem: 512

QTVKN

Level 6
Đây là những nguyên tắc bài bản được trích từ cuốn Pricing for Profit.

1. Nguyên tắc số 1: Bắt buộc phải lượng hóa chi phí giảm giá. Cần làm về chi phí giảm giá theo từng nhân viên bán hàng, dòng sản phẩm, đối tượng khách hàng và khu vực thị trường để đánh giá hiệu quả của việc giảm giá theo những tiêu chí này.

2. Đặt ra mục tiêu có thời hạn rõ ràng về việc giảm giá. VD: Tăng trưởng thị phần, doanh số hay lợi nhuận lên 50% trong thời gian sáu tháng.

3. Xây dựng bộ quy tắc giảm giá.

Ví dụ:

- Xác định thẩm quyền giảm giá cho từng cấp bậc nhân viên. Chẳng hạn, nhân viên bán hàng tại quầy chỉ được phép giảm giá tối đa 10% mà không cần xin ý kiến của cấp quản lý trực tiếp, cấp quản lý có thể giảm giá đến 20% mà không cần phải có phê duyệt của tổng giám đốc.
- Không áp dụng giảm giá cho những khách hàng hay trường hợp không thỏa điều kiện giảm giá.
- Chi phí giảm giá trên từng sản phẩm không được vượt quá tỷ lệ lợi nhuận.
- Chỉ áp dụng giảm giá cho những hóa đơn mua hàng đạt một giá trị tối thiểu nào đó, ví dụ 1.000.000 đồng.

4. Sau khi những nguyên tắc nói trên được thông qua thì nên yêu cầu bộ phận quản lý giá triển khai kế hoạch giảm giá chi tiết, truyền thông rõ ràng đến bộ phận kinh doanh về các điều kiện, nguyên tắc giảm giá để họ thông báo đến khách hàng.

5. Thực hiện các buổi huấn luyện về chiến lược giảm giá cho nhân viên tuyến trên. Các nhân viên này cần phải hiểu rõ mục tiêu của việc giảm giá cũng như những vấn đề liên quan khác như tổng chi phí phát sinh.

6. Bố trí nhân sự giám sát chiến lược giảm giá. Nhân sự này sẽ chịu trách nhiệm theo dõi chi phí giảm giá phát sinh theo từng nhân viên bán hàng, từng mặt hàng, từng đối tượng khách hàng, cũng như hiệu quả của việc sử dụng những chi phí này (so sánh chi phí bỏ ra với mục tiêu ban đầu), từ đó đưa ra các đề xuất cắt giảm hay hạn chế sử dụng chi phí giảm giá.

7. Yêu cầu bộ phận nhân sự tham gia vào việc triển khai thực hiện các chiến lược giảm giá. Bộ phận này có thể xây dựng các chương trình khuyến khích cho những nhân viên sử dụng hiệu quả ngân sách tiếp thị giảm giá, từ đó hướng họ đến nhận thức hạn chế áp dụng cách tiếp thị và bán hàng theo chiến lược này.

Theo Tuan Dao (Pricing for Profit)
 

Thành viên tích cực 30 ngày qua

13 bài đăng
2 bài đăng
3 bài đăng
818 bài đăng

Thống kê

Chủ đề:
5,189
Bài viết:
6,555
Thành viên
92,644
Thành viên mới
edelwhite

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top