xu hướng truyền thông

  1. Thu Ha Nguyen

    Thảo luận Xu hướng truyền thông sẽ tiếp diễn như thế nào trong năm 2018?

    Càng ngày, xu hướng truyền thông đang ngày càng là một chủ đề hot để các marketers bàn luận đến. Các xu hướng và chủ đề đang ngày càng một đa dạng và hoàn thiện hơn. Trong năm 2018, các công cụ truyền thông số đang hỗ trợ giao diện người dùng tiếng Việt khá tốt. Chúng ta sẽ cùng đi vào nhận định...
Top