xây dựng kênh

  1. Q

    Nội dung cơ bản về xây dựng kênh phân phối truyền thống ngàng hàng FMCG tại VN

    Trong bài viết này, em muốn nêu lên những hiểu biết của mình về vấn đề xây dựng kênh phân phối trên thị trường truyền thống (Từ Nhà sản xuất đến nhà phân phối, đến tạp hóa bán lẻ và người tiêu dùng cuối), rất mong nhận được những ý khiến trao đổi từ các anh chị, cô chú trong group. 1. Khái niệm...
Top