vô tội vạ

  1. T

    Facebook Ads: Duplicate vô tội vạ!

    Tình hình là mấy ngày sau nay, sau chuỗi bài chém gió về Facebook Ads thì cơ số người cafe với mình đều có cùng 1 sai lầm nghiêm trọng: Duplicate vô tội vạ! (5 / 7 bác lận). Chuẩn nghĩa đen luôn nhé! Vậy Duplicate là gì? Duplicate dịch ra là sao chép hoặc nhân bản (Ở đây là Ads set +...
Top