vô hiệu hóa

  1. waytomarketing

    Google AdWords vô hiệu hóa các tài khoản không hoạt động trong vòng 15 tháng

    Mới đây, trên Twitter, Google thông báo họ sẽ tự động vô hiệu hóa các tài khoản AdWords không có hoạt động trong khoảng thời gian là 15 tháng. Theo Google, việc này bằng cách nào đó, sẽ giúp đẩy nhanh trải nghiệm của người dùng trên Adwords. Google nói thêm, người dùng vẫn hoàn toàn có thể kích...
Top