visual content marketing

  1. A

    10 dạng Visual Content Marketing phổ biến nên làm quen

    Visual là thuộc về thị giác, Content là thuộc về nội dung. Visual Content Marketing là những nội dung bắt mắt, thu hút thị giác của người đọc. Nói một cách khác, nếu Content là gỗ, thì yếu tố Visual chính là nước sơn. Và trong thời đại này, sẽ chẳng ai đoái hoài đến gỗ nếu như nước sơn của nó...
Top