vất vả

  1. Q

    Sếp khó: Khởi nghiệp là một quá trình vất vả

    Khởi nghiệp là một quá trình vất vả, hầu như các bạn sẽ không có mấy thời gian dành cho bản thân & gia đình, đầu óc lúc nào cũng vướng bận công việc, bởi lẽ nếu bạn thật sự giỏi, nghĩ nhiều là ra nhiều cái hay, doanh nghiệp sẽ dễ thành công hơn, phát triển nhanh chóng hơn. Khởi nghiệp vất vả...
Top