vẫn kém

  1. K

    Khái niệm về Kpi - Tại sao Kpi không đạt - Đạt Kpi mà kinh doanh vẫn kém?

    Khái niệm về Kpi - Tại sao Kpi không đạt - Đạt Kpi mà kinh doanh vẫn kém? Phân biệt goal / objectives, chiến lược, chiến thuật và KPI Trước khi nói tới KPI là gì thì chúng ta nên nói tới mục tiêu của doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp khi hoạt động đều cần phải có một mục tiêu mà cần phải đạt được...
  2. T

    Tại sao không đạt được KPI và tại sao đạt được KPI mà kinh doanh vẫn kém?

    Phân biệt goal / objectives, chiến lược, chiến thuật và KPI Trước khi nói tới KPI là gì thì chúng ta nên nói tới mục tiêu của doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp khi hoạt động đều cần phải có một mục tiêu mà cần phải đạt được nếu muốn tồn tại và phát triển (doanh thu, lợi nhuận, thị phần, hoặc một...
Top