ux

  1. G

    Trải nghiệm người dùng được các thương hiệu cá nhân hóa như thế nào?

    "Mọi ứng dụng phải chiến đấu để giành được sự chú ý của người tiêu dùng trên màn hình chính" là những gì mà thuyết Darwin dành cho thiết bị di động. Tuy nhiên trên thực tế, những đối tượng mục tiêu này thường sẽ có khuynh hướng gắn bó với những ứng dụng quen thuộc của họ. Chính vì lí do đó, các...
Top