úp ngược chai tương cà

  1. A

    Cuộc cách mạng Marketing: Quy luật úp ngược chai tương cà

    Bạn nghĩ chai tương cà có thiết kế úp ngược là chuyện “thường thôi”? Không đâu! Nó từng là cả một cuộc cách mạng vượt bậc trong chiến lược marketing đại tài của hãng Heinz đấy! Cùng phân tích cuộc cách mạng với mẫu chai úp ngược của tương cà Heinz để thấy những thành công vượt bậc của công ty...
Top