tỷ lệ chuyển đổi

  1. A

    Tăng gấp đôi tỷ lệ chuyển đối với Email Marketing

    Dù doanh nghiệp của bạn đã hoạt động được thời gian dài hay bạn mới chân ướt chân ráo khởi nghiệp thì email marketing cũng là công cụ mà bạn cần khai thác. Có thể nói email marketing là một trong những công cụ marketing, bán hàng có chi phí thấp nhất nhưng mang lại hiệu quả khá cao. Tuy nhiên...
  2. B

    Tỷ lệ chuyển đổi là gì? Nó quan trọng như thế nào?

    Bài viết này sẽ cho bạn biết một cách chi tiết về tỷ lệ chuyển đổi là gì và tại sao nó lại quan trọng với các hoạt động marketing online. Để đi vào khái niệm tỷ lệ chuyển đổi (CR), chúng ta cùng tìm hiểu trước về một khái niệm quan trọng trong kinh tế học ROI (Return on Investment) – Tỷ lệ lợi...
Top