tương đồng

  1. A

    Tương đồng hay khác biệt: Cái nào có lợi hơn?

    “Khác biệt hay là chết” đó là tên của cuốn sách marketing hay nhất mọi thời đại và cũng là chấp niệm của các nhà làm thương hiệu. Khác biệt hóa là một trong những chiến lược quan trọng nhất của Thương hiệu. Tuy nhiên, để hiểu rõ thế nào là khác biệt và xây dựng chiến lược khác biệt hiệu quả; cần...
Top