tự thiết lập

  1. PTDNV

    Tự thiết lập KPI cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

    TỰ THIẾT LẬP KPI CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ (NHANH, GỌN, LẸ, XÀI ĐƯỢC LIỀN) Nghe đến món này nhiều chủ doanh nghiệp Startup & SME sẽ cho rằng: 1. Không cần thiết do quy mô công ty còn nhỏ, và thế là: - Không kiểm soát được hiệu quả làm việc của nhân viên => Trả lương 10 đồng mà sấp nhỏ mang...
Top