truy vấn

  1. B

    Các lý do truy vấn tìm kiếm Google My Business không phù hợp với Search Console?

    Nếu bạn làm việc với tìm kiếm địa phương, liệu bạn có thường xuyên kiểm tra báo cáo Search Query trong phần thông tin của Google My Business không? Dưới đây là lý do tại sao bạn nên làm thế. Search Queries được phát hành trong Google My Business vào tháng Bảy 2018, nhưng chúng không có mặt với...
  2. Hana

    Kiểm tra độ chính xác của các truy vấn tìm kiếm trong Google Webmaster Tools

    (Thegioiseo) - Những số liệu trong báo cáo truy vấn tìm kiếm Google Webmaster Tools (GWT) có thể cung cấp những số liệu tìm kiếm khá đẹp mà nhiều nhà tiếp thị muốn tận dụng. Và họ thường nghiên cứu kỹ về tính chính xác của các con số này. Thậm chí Rand cũng đề cập đến nó trong AMA của anh ấy...
Top