trọng số seo

  1. waytomarketing

    Liệu liên kết từ Wikipedia có mang trọng số cho Seo?

    (WayToMarketing) - Wikipedia là một trường hợp thú vị khi nói đến SEO. Một mặt, chúng là một trang web có quy mô vô cùng lớn và có vào có profile authority cao. Chúng đã trở thành nguồn thông tin thống trị trong hàng chục ngôn ngữ trên thế giới, mặc dù có thể được chỉnh sửa bởi bất kỳ ai có tài...
Top