triết lý

  1. Q

    2 lý do tôi đề ra và ủng hộ triết lý kinh doanh này

    2 LÝ DO TÔI ĐỀ RA VÀ ỦNG HỘ TRIẾT LÝ KINH DOANH NÀY. 1. Trước hết, về mặt ĐẠO ĐỨC Một doanh nghiệp làm ăn tử tế không thể chỉ có chằm chằm kiếm tiền bất chấp bằng mọi cách, kể cả bằng cách lừa dối khách hàng, người tiêu dùng. DN cũng không thể chỉ lo cho khách hàng mà o ép, ức hiếp nhà cung...
  2. Q

    Đi làm theo triết lý Nghèo nhưng không hèn!!!

    Không phải chỉ SMEs mới thiếu nguồn lực, thiếu chi phí cho các hoạt động. Câu chuyện em kể ra đây là câu chuyện thật của bản thân em, tại công ty nước ngoài, top 1 các thương hiệu mỹ phẩm lớn và doanh thu khủng nhất các trung tâm thương mại, nhưng cũng rất chật vật trong các khoản chi phí. Vì...
Top