trend 2018

  1. Thu Ha Nguyen

    Chia sẻ [Infographic] Công nghệ Blockchain áp dụng trong marketing

    Blockchain (chuỗi khối) là một cuốn số cái “công cộng” được số hóa và mang tính chất phân tán, cuốn sổ cái này ghi chép lại thông tin giao dịch không thể bị thay đổi trong những khối (block) và khi một giao dịch được hoàn tất, block dữ liệu đó sẽ được đính vào một chuỗi tuyến tính. Tính xác thực...
Top