tránh lãng phí

  1. D

    Cách thức để tránh lãng phí nguồn lực khi tạo ra Content

    Việc tạo ra nội dung mất rất nhiều thời gian, nhiều ae nghĩ nát óc mất cả buổi mới ra đc 1 post hay 1 video nhưng rồi lại vứt không, chẳng bao nhiêu user thấy nó... Điều này rất lãng phí nguồn lực. ================= Vậy nên ae chú ý vấn đề này: * Có những loại content sau: - Một hình ảnh design...
Top