tội

  1. Hana

    "Tội" sính ngoại?

    Những bài viết và nhận định xung quanh sự kiện Nick Vujicic đến Việt Nam làm người ta liên tưởng tới cuốn sách “Chiếc Lexus và cây ôliu” của tác giả Thomas L.Friedman – một cuốn sách hay về đề tài toàn cầu hóa. Tác giả của “Chiếc Lexus và cây ôliu” đã dùng hình tượng “chiếc Lexus” hiện đại...
Top