tinh túy

  1. D

    Youtube Ads - Những điều tinh túy

    Hình thức quảng cáo nào, phù hợp với việc thúc đẩy doanh số trên youtube? Không rõ các đơn vị khác triển khai thế nào nhưng với mình thì đó là: Trueview discoverable ads (TDA). Các bạn xem hình sẽ rõ cơ chế hiển thị của loại quảng cáo này. Nó gồm: - Hiển thị top đầu kết quả tìm kiếm - Đề xuất...
Top