tính toán

  1. K

    Tính toán chi phí cho dự án SEO và lên kế hoạch cụ thể

    Dưới đây là kinh nghiệm lên kế hoạch SEO và tính toán sơ bộ chi phí của tôi. Cho những dự án SEO nhỏ và trung bình, từ 1 - 2 người làm, outsource content, hoàn thành trong khoảng từ 4 - 6 tháng. KẾ HOẠCH SEO Để lên được kế hoạch SEO, bạn cần có được các thông tin sau: - Khối lượng công việc...
Top