tìm việc seo

  1. waytomarketing

    41 câu hỏi để đánh giá kinh nghiệm của ứng viên SEO

    (WayToMarketing) - Tôi chưa bao giờ đánh giá kinh nghiệm của một ứng viên thông qua bằng cấp của họ. Cái tôi quan tâm là họ có thể đưa ra một cái nhìn tổng thể và những kinh nghiệm SEO thực tế. Kinh nghiệm thực tế có nghĩa là nhiều hơn một năm làm việc. Trên thực tế, điều này cũng có thể gây...
Top