tìm đúng

  1. K

    3 cách để target tìm đúng khách hàng tiềm năng

    Trong post Hỏi đáp FB ads, có rất nhiều bạn hỏi về cách target. Nhưng mỗi bạn một lĩnh vực một sản phẩm khác nhau nên mình sẽ không đi vào cụ thể mà nói về cách tư duy để tìm Target đúng sản phẩm của bạn. CÁCH SỐ 1: BIẾT CHÍNH XÁC BẠN ĐANG BÁN CÁI GÌ, BÁN CHO AI? Các bạn thường hỏi em bán thời...
Top