tìm điểm

  1. Hana

    Tìm điểm khách nhau giữa Copywriting và Content Writing?

    Thì ra Content Writing và Copywriting không phải là một. Tớ cũng mới tập tành tìm hiểu về Copywriting thôi. Tớ vừa đọc được bài viết khá hữu ích về phân biệt Content writing và Copywriting, rất thích hợp với những newbie như mình. Bài viết đầu tiên của Alan Smith trên...
Top