tiêu dùng mới

  1. D

    Hiểu thêm về chân dung nhóm người tiêu dùng mới

    Trong các khảo sát gần đây của các nhà tiếp thị, dòng chảy tiêu dùng hơn 1,8 tỷ người trên thế giới đang dịch chuyển, trong đó 75% là tại thị trường châu Á. Chân dung người tiêu dùng ngày nay cũng đã thay đổi, với nhiều lớp người tiêu dùng khác nhau. 1. Người tiêu dùng thực dụng Là nhóm...
Top